Internationalt

Som faglig forening har Radiograf Rådet stærke internationale forbindelser

Radiograf Rådet er medlem af en række internationale faglige sammenslutninger. Fælles form dem er radiografien og faget.

NSR

(Nordic Society of Radiographers)

Danmark har, sammen med Finland, Sverige, Norge og Island etableret en formel samarbejdsaftale da der er mange lighedspunkter i samfundsmæssigt og kulturelt.

 

VIl du vide mere om NSR?

 

ISRRT

(International Society of Radiographers & Radiological Technologists)

ISRRT varetager radiografernes fællesskab på verdensplan.
ISRRT arbejder politisk for udvikling og udveksling af viden og forskning globalt og støtter radiografien i udviklingslandene.  Hvert 2. år afholder ISRRT Verdenskongres som afvikles på skift i medlemslande der byder ind.

 

Vil du vide mere om ISRRT?

 

ESTRO

(The European Society for Radiotherapy and Oncology)

ESTRO er den europæiske organisation for professioner der arbejder med stråleterapi deriblandt radiografer eller RTTs som er den internationale betegnelse.

 

Vil du vide mere om ESTRO?

EFRS

(European Federation of Radiographers Societies)

EFRS er den europæiske fællesskab af radiografer. Et af hovedemnerne i EFRS er harmonisering og udvikling af radiografien i Europa hvor EFRS løbende udarbejder fælles standarder til vejledning og politisk arbejde.

 

Vil du vide mere om EFRS?