EFRS (European Federation of Radiographers Societies)

EFRS er den europæiske fællesskab af radiografer. Et af hovedemnerne i EFRS er harmonisering og udvikling af radiografien i Europa hvor EFRS løbende udarbejder fælles standarder til vejledning og politisk arbejde.

EFRS afvikler løbende undersøgelser af bl.a. uddannelsesniveau, politik og arbejdsforhold på tværs af landegrænserne i Europa og udgiver løbende publikationer.

 

EFRS samarbejder bl.a. med ESR (European Society of Radiology) og ESTRO og er med i samarbejdet med ESR om at udvikle ECRs tilbud for radiografer.

 

EFRS har etableret en Educational wing som varetager uddannelsesinstitutionernes interesse i EFRS.

 

EFRS afholder 1 årligt møde for medlemslandene.

 

Radiograf Rådet er medlem af EFRS og repræsenteres af Radiograf Rådets formand Charlotte Falkvard (valgt ind i boardet) og fagchef Claus Brix. 

 

Se mere på: www.efrs.eu