Radiograf Rådets Arbejdsmiljøpolitik

For at kunne arbejde målrettet på at forbedre og udvikle arbejdsmiljøet har Radiograf Rådet vedtaget en politik

 

Formål:

At Radiograf Rådet er en respekteret og troværdig forening, der målrettet arbejder for forbedringer indenfor arbejdsmiljøområdet.  

 

Målsætning:

Alle radiografer skal have mulighed for at udøve og udvikle radiografi af høj kvalitet i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ingen radiografer må blive fysisk eller psykisk syge af deres arbejde og skal f.eks. i forbindelse med en seniorpolitik have mulighed for at arbejde hele arbejdslivet.    

 

Mål:

  • Arbejdsmiljøloven overholdes
  • 80 % af medlemmerne udtrykker tilfredshed med arbejdsmiljøet
  • Sikkerhedsrepræsentanterne har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse inden for det første valgår og har mulighed for efter/videre uddannelse, temadage og lignende, som er nødvendige for varetagelse af funktionen
  • Det gennemsnitlige sygefravær formindskes
  • Der gennemføres årlige medarbejdersamtaler på alle arbejdspladser
  • Der bliver gennemført arbejdspladsvurderinger på alle arbejdspladser hvert andet år  

 

 

Det er vigtigt, at Radiograf Rådet har fastlagt, hvordan arbejdsmiljøindsatsen skal fungere med henblik på styrkelse og effektivisering af arbejdet for, at Radiograf Rådets målsætninger kan opfyldes. Radiograf Rådet skal være med til at sikre en løbende kvalitetsudvikling inden for radiografien.