Arbejdstid og Fravær

De fleste arbejdspladser har en fraværspolitik, en lønpolitik eller en personalepolitik, som du kan bede din leder, TR eller AMR om at se.

Virksomhedens politikker må ikke være i strid med de rammeaftaler og overenskomster der ligger for området. Rammerne for dit arbejdsliv tæller også ferie, arbejdstidsregler, overenskomster og sygdom.

Den nye barselslov

Den nye barselslov træder i kraft den 2. august 2022.

 

Her finder du information om dine rettigheder.

Omsorgsdage og barns sygedage

Der er både rettigheder og betingelser for omsorgsdage og barnets 1. og 2. sygedag.

 

Vil du læse mere om omsorgsdage og barns sygedage?

Barsel og familiemæssig fravær

Barsel er reguleret af Bekendtgørelse af Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og Aftale om frihed af familiemæssige årsager.

 

Barselsloven er implementeret i aftalen. Der er aftaler på både det regionale-, det statslige- og det private område (hvor vi har indgået overenskomst).

 

I Aftale om frihed af familiemæssige årsager er også beskrevet forhold ved pasning af pårørende.

Sygdom

Du skal ikke arbejde, når du er syg. Og fravær under sygdom er, hvad man i henhold til Funktionærloven kalder "lovligt forfald". Derfor kan din arbejdsgiver alligevel godt stille nogle modkrav til dig. Først og fremmest i form af en sygemelding, men evt også forskellige dokumenter og erklæringer, du skal udfylde.

 

Vil du læse mere om regler for sygdom?

 

Øvrig orlov

Overenskomsten giver mulighed for ekstra tjenestefri uden løn (orlov) i op til 5 år.

 

Vil du læse mere om muligheden for ekstra orlov?

Seniorpolitik

Der findes på det regionale område en Rammeaftale om seniorpolitik og et Protokollat vedrørende seniorbonus, som du her kan læse overordnet om, ligesom du kan hente hele aftalen.

 

Vil du læse mere om seniorpolitik?

Ferie

Ferie er primært reguleret af Ferieloven, som ligger til grund for ferieaftalen for hele det offentlige område. Derudover findes der frihedsbegreber i flere aftaler, såsom barsel, orlov og seniorfridage.

 

Du kan læse mere om ferie her.

Arbejdstidreglerne

Arbejdstidsreglerne for den enkelte medarbejder reguleres i den overenskomst, som den pågældende er omfattet af.

 

Du kan læse arbejdstidsreglerne under den gældende overenskomst.