Sygdom

Funktionærlovens bestemmelser om sygdom og Sociale Kapitler

Som udgangspunkt er sygdom ”lovligt forfald” og du har ret til løn under sygdom. Der er ligeledes gode muligheder for at fastholde beskæftigelse under sygdom.

 

Som ansat funktionær eller på funktionærlignende betingelser – og det er 99,9% af radiograferne, så oppebærer man ret til løn under (egen) sygdom ifølge Funktionærlovens (FUL) § 5. Loven gælder fra det øjeblik man er ansat.

For radiografer ansat på offentlig overenskomst gælder § 5 stk. 2 (120-sygedagsreglen) ikke. Den kan stadig gælde for visse privatansatte.

 

Sociale kapitler

Rammeaftalen om sociale kapitler danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

Det gælder både overordnede drøftelser i regionens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg af den samlede indsats i regionen, på arbejdspladsniveau og konkrete bestemmelser om forhandling og aftaleindgåelse ved oprettelsen af job til personer med nedsat arbejdsevne og ledige.

 

I lovgivningen er der fastlagt bestemmelser for medarbejderinddragelse i forbindelse med etablering af løntilskudsjob og virksomhedspraktik.

 

I rammeaftalen er der fastlagt bestemmelser om medarbejderinddragelse m.v. ved etablering af:

  • løntilskudsjob for dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant­hjælp eller integrationsydelse, alene på grund af ledighed,
  • løntilskudsjob til førtidspensionister samt
  • job til revalidender.

I rammeaftalen er der desuden fastlagt bestemmelser om medarbejderinddragelse ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger, samt ved ansættelse af personer i fleksjob eller fastholdelsesfleksjob.

 

Fleksjob og fastholdelsesfleksjob

Får du en skade, der medfører varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne, er det en god idé at kontakte Radiograf Rådet, som kan hjælpe dig i processen på vej mod et fastholdelsesfleksjob.

 

Det er også en god idé at inddrage tillidsrepræsentanten.

 

I forbindelse med drøftelse af langvarig sygdom, som nogle gange fører til delvis uarbejdsdygtighed, er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten får nedskrevet alle forsøg på at fastholde kollegaen på arbejdspladsen. Det kan være omplacering, færre timer, mindre belastende arbejde og lignende. Der vil være brug for dokumentationen ved ansøgning om et fastholdelsesfleksjob.