Ferieloven

Ferieloven blev revideret i 2019

Ferieloven blev revideret i maj 2019 på baggrund af borgernes ret til samtidighedsferie. Den nye ferielov er trådt i kraft, og vil være fuldt implementeret den 1. september 2020.

Du kan se ferieloven på retsinfo.dk under Bekendtgørelse af lov om ferie.

 

Indtil den 1. september 2020 er der en overgangsordning i kraft, som er beskrevet i Vejledning om overgang til de nye ferieregler eller artiklen Den nye ferielov - hvad er op og ned.

 

Ferielovens bestemmelser implementeres i den ferieaftale, som træder i kraft den 1. september 2020.


Nye ferieregler 2020

Bliv klogere på de nye ferieregler 2020. Se, hvordan du optjener og afholder ferie efter de nye regler. Videoen er udarbejdet af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet.