Gældende overenskomster

Det er i den gældende overenskomst, at du finder mange af de aftaler, der omfatter dit arbejdsliv. Aftalerne genforhandles ved hver overneskomst og mange af dem videreføres, med større eller mindre justeringer.

Den seneste overenskomst blev indgået mellem Sundhedskartellet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i 2021. 

Er du i tvivl om forhold i overenskomsten kan du med fordel henvende dig til din tillidsrepræsentant.

Regional overenskomst

Her kan du se overenskomsterne på det regionale område for henholdsvis.

 

Statens overenskomst

Her kan du se overenskomsterne for statens område [hvert punkt leder til en fil, som ligger i filmappen]

Løn, på det regionale område (RLTN)

Lønnen reguleres både centralt og lokalt.

 

Her kan du se konkrete tabeller til den centrale regulering samt de rammeaftaler og inspirerende pjecer, der er udgivet i forhold til lokal løndannelse.

 

 

Løn, på det statslige område (STATEN)

Lønnen reguleres både centralt og lokalt.

 

Her kan du se konkrete tabeller til den centrale regulering af lønnen på statens område, herunder UC'erne.

 

 

Arbejdstidsreglerne

Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler giver de lokale parter på det regionale arbejdsmarked mulighed for at indgå aftaler, hvor hele eller dele af de centrale aftaler om arbejdstid fraviges.  Arbejdstidsreglerne gælder primært for ikke-ledende personale.

 

Her kan du læse en beskrivelse af arbejdstidsaftalerne på det regionale område. På det private - og på det statslige område henvises til de gældende overenskomster ovenover.