Løn og Pension

Radiografernes løn og pension reguleres jævnligt gennem de gældende overenskomster.

Reguleringer sker sædvanligvis den 1.4 og 1.10 i et givent år. Andre skæringsdatoer kan dog også forekomme. 

Løn, på det regionale område (RLTN)

Lønnen reguleres både centralt og lokalt.

 

Her kan du se konkrete tabeller til den centrale regulering samt de rammeaftaler og inspirerende pjecer, der er udgivet i forhold til lokal løndannelse.

 

 

Løn, på det statslige område (STATEN)

Lønnen reguleres både centralt og lokalt.

 

Her kan du se konkrete tabeller til den centrale regulering af lønnen på statens område, herunder UC'erne.

 

 

Regional overenskomst

Her kan du se overenskomsterne på det regionale område for henholdsvis.

 

Statens overenskomst

Her kan du se overenskomsterne for statens område [hvert punkt leder til en fil, som ligger i filmappen]