Medindflydelse (MED)

Der er på de offentlige arbejdspladser udarbejdet en aftale til at implementere EU-direktivet på området.

Den seneste fornyelse fandt sted ved indgåelsen af overenskomsten i 2015, og alle betingelser givet af EU er på plads.

MED på flere niveauer

MED-aftaler indgås på flere niveauer. Der er ikke fastlagt detaljerede krav til formen og strukturen.

 

Du kan læse mere om tankerne bag opbygningen af MED.

MED-aftaler

MED-aftaler indgås på lokalt niveau ud fra de rammer der her er stillet op. De fleste MED-aftaler skal derfor findes lokalt på arbejdspladsen.

 

Vil du læse mere om, hvordan en lokal MED-aftale indgås?

 

Medhåndbogen

Medhåndbogen er den korte betegnelse for Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Regionerne og vejledningen til denne. Rammeaftalen skaber grundlaget for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Du kan hente medhåndbogen her: MED håndbogen