Seniorpolitik og seniorbonus

Vedrørende seniorpolitik og -bonus, så henvises til Rammeaftale om seniorpolitik på det regionale område og til Protokollat vedrørende seniorbonus.

 

 

Rammeaftalen om seniorpolitik

Rammeaftalen om seniorpolitik gælder for lokale aftaler, der indgås om seniorstillinger, generationsskifteordninger og fratrædelsesordninger. Bestemmelserne om seniorstillinger og om fra­trædelsesordninger kan kombineres. Bestemmelserne om generationsskifteordninger kan ikke kombineres med de to andre ordninger.

 

Ved vurderingen af om rammeaftalens ordninger skal etableres, kan der fx tages hensyn til den ansattes alder, perioden for regional ansættelse, perioden for nuværende ansættelse i regionen samt i øvrigt den ansattes mulighed for at opnå de/pension, efterløn eller andre supplerende ydelser.

 

For chefer/ledere kan det endvidere indgå i vurderingen, at den pågælden­de har været ansat i en chef/lederstilling i regionen for en længere periode på fx 5 år samt længden af den periode, for hvilken en seniorordning aftales.

 

Protokollat vedrørende seniorbonus

Protokollat vedrørende seniorbonus er et fastholdelsestiltag for seniorer.

Det betyder at alle radiografer ansat i regionerne optjener følgende bonus:

 

Alder

Bonus i % af sædvanlig løn

60 år

0,8 %                     (2 dage)

61 år

1,2 %                     (3 dage)

62 år og derover

1,6 %                     (4 dage)

 

Den årlige seniorbonus kan konverteres til en seniorordning med et af følgende elementer eller kombinationer heraf:

 

  • betalte fridage (seniordage), dog maks. 2, 3 eller 4 dage, jf. bilag om konvertering af seniorbonus
  • kontant bonus
  • ekstraordinær pensionsindbetaling
  • særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb, jf. bilag om konvertering af seniorbonus