MED på flere niveauer

MED-aftalernes niveauer har ikke fastlagt detaljerede krav til formen og strukturen. Der er for så vidt vidde rammer for dette, når blot MED-aftalens § 4 er opfyldt.

Former og strukturer er beskrevet i MED-aftalens § 4. Denne kan findes i MED-håndbogen, som alle tillidsvalgte AMR og TR i Radiograf Rådet får udleveret.

 

Der er stort set ikke fastlagt nogle detaljerede krav i MED-rammeaftalen med hensyn til formen og strukturen for medindflydelsen og medbestemmelsen. I stedet fastlægger MED-rammeaftalen nogle principper for den lokale struktur for medindflydelse og medbestemmelse i regionen, som skal anvendes i den lokale aftale.

 

Udgangspunktet for at aftale formen og strukturen for medindflydelse og medbestemmelse er, at der i regionen mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne fastlægges formål og indhold herfor på grundlag af MED-rammeaftalens bestemmelser.

 

Drøftelsen bør dermed ske i overensstemmelse med følgende:

  • Formål med medindflydelsen og medbestemmelsen
  • Indhold i medindflydelsen og medbestemmelsen
  • Struktur for medindflydelsen og medbestemmelsen

 

MED-rammeaftalen er således muligheden for at aftale et samlet system for medindflydelse og medbestemmelse i den enkelte region på grundlag af lokale forhold.