Ledende overradiograf til Næstved og Slagelse

Samarbejdsorienteret ledende overradiograf søges til Radiologisk Afdeling på Næstved og Slagelse sygehuse

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse står vi sammen om den gode ledelse. Vi er i et kulturskifte, hvor en stærkere ledelses- og samarbejdsstruktur er godt på vej. Kom og vær med i et stærkt og udviklende ledelsesfællesskab.

 

Vi søger en relationsskabende og samarbejdsorienteret ledende overradiograf, der med en synlig og udadvendt ledelsesstil har lyst til at lede og udvikle en afdeling i forandring. En leder, der med en reflekterende og løsningsorienteret tilgang, formår at omsætte arbejdet med forandringsledelse og forbedringsarbejde til praksis.

 

I din ledelse har du stort fokus på det tværfaglige samarbejde og at skabe en sammenhængskraft i afdelingen. Du evner at tage alle faggruppers perspektiv og arbejder ud fra en overbevisning om, at vi løfter i flok. Din tilgang til ledelse er anerkendende, og du vægter tværfaglig ledelse højt med lige ledelse af alle faggrupper.

 

I et ligeværdigt samarbejde med den ledende overlæge skal I stå i spidsen for udviklingen og driften af afdelingen. Sammen skal I styrke samarbejds- og arbejdskulturen i afdelingen, samt indgå i et konstruktivt og tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger på sygehuset.
Vi ser gerne, at du kan være en reflekterende og nytænkende sparringspartner for den ledende overlæge, og at din ledelse er inddragende i forhold til afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.

 

Vores nye ledende overradiograf
Du er uddannet radiograf eller røntgensygeplejerske, er fagligt engageret, velfunderet og kan samarbejde bredt og tværfagligt i en organisation under udvikling i forhold til Region Sjællands udviklingsplan Perspektiv 2020-2023. Det er vigtigt, at du har tæft og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation, samtidig med en god organisatorisk forståelse, og evnen til at se tingene i et helhedsperspektiv.


Du skal kunne forene rammerne og retningen for afdelingen og bidrage med faglig og personlig udvikling for medarbejderne. Desuden forventer vi, at du er visionær for så vidt angår samspil på tværs af funktioner, forløb og faggrupper. Erfaring fra tidligere lederstilling, eventuelt som mellemleder er en forudsætning. Formel lederuddannelse vil være en fordel, men ikke et krav.

 

Radiologisk Afdeling Næstved/Slagelse
De to radiologiske afdelinger er administrativt sammenlagt til en samlet enhed under én afdelingsledelse. Afdelingerne har et tæt samarbejde, men fungerer i hverdagen som adskilte enheder. Dette er dog aktuelt under forandring for lægegruppens vedkommende, hvor uddannelseslægerne fra 1. juli er blevet samlet som en gruppe med ansættelse på begge matrikler, og hvor de seneste tre overlægeansættelser i 2020 er sket med aftalte arbejdsopgaver og/eller ansvar for fagområder på begge matrikler. Vagten varetages af lægegruppen fysisk fra Slagelse, men dækker samtidig Næstved.
Fordelt på forskellige faggrupper har afdelingen ca. 60 medarbejdere på Næstved Sygehus og ca. 80 medarbejdere på Slagelse Sygehus. Der arbejdes aktivt og målrettet med uddannelse og kompetenceudvikling af personale og studerende.

 

Radiologisk Afdeling i Næstved
Afdelingen i Næstved er en væsentlig del af et sygehus med specialfunktioner. Årligt udføres ca. 70.000 undersøgelser fordelt på konventionel radiologi, gennemlysning, ultralyd, CT- og MR undersøgelser.
Der er Drop-In funktion for udvalgte ultralyds- og konventionelle røntgenundersøgelser fra praksis og husets ambulatorier. Yderligere foretages ca. 3.000 undersøgelser fysisk på Radiologisk Afdeling i Stege mens undersøgelserne beskrives i Næstved.

 

Radiologisk Afdeling i Slagelse
Afdelingen i Slagelse er en central del af regionens største akutsygehus. Årligt udføres ca. 90.000 undersøgelser inden for konventionel radiologi, gennemlysning, ultralyd, CT- og MR undersøgelser. Der er Drop-In funktion for udvalgte konventionelle røntgenundersøgelser fra praksis og husets ambulatorier. Der er herudover et tæt samarbejde med den regionale visitationsenhed for radiologien og den regionale Garantiklinik for at overholde udredningsgarantien.

 

Undersøgelsesantallet er på begge matrikler jævnt stigende med 2-5 procent hvert år.

 

I samarbejde med afdelingens ledende overlæge vil du få ansvar for at

  • Styrke og udvikle den parakliniske kvalitet, uddannelsesmiljøet og forskningsaktiviteterne
  • Fortsætte fokus på at styrke afdelingerne med henblik på øget kulturintegration til fordel for patientforløb og klinisk faglig kvalitet
  • Sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af personale- og apparaturressourcer i forhold til budget og aktivitetsmål
  • Kontinuerligt styrke arbejdsmiljøet

 

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat 1. juli eller snarest derefter. Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter aftale med forhandlingsberettiget organisation. Hovedtjenestested vil være på Slagelse Sygehus med andet tjenestested på Næstved Sygehus.

 

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Henrik Stig Jørgensen, henjor@regionsjaelland.dk, 40 86 16 94 eller ledende overlæge Kirstine Hermann, hherm@regionsjaelland.dk, 56 67 03 95.

 

Ansøgningsfrist
Send din motiverede ansøgning og CV senest den 10. maj 2020. Udvalgte kandidater indkaldes pr. mail om eftermiddagen den 11. maj.

 

Ansættelsessamtaler
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes onsdag den 13. maj og anden samtale tirsdag d.19. maj.

 

Såfremt du går videre til anden samtale skal du ved personligt fremmøde gennemføre en test om din arbejdspersonlighedsprofil. Der vil endvidere blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

 

Kontaktperson(er):
Navn: Henrik Stig Jørgensen
Stilling: Vicedirektør
Email: henjor@regionsjaelland.dk
Mobile: 40 86 16 94

Navn: Helle Kirstine Hermann
Stilling: Ledende overlæge
Email: hherm@regionsjaelland.dk
Mobile: 56 67 03 95

 

Søg stillingen

Ønsker du at søge stillingen skal du finden den på Region Sjællands egen side.