Karrieresamtaler - et tilbud hvis du er medlem af både Radiograf Rådet og DSA

Radiografer søger i stigende grad videreuddannelse, enten for at kvalificere sig i funktionen eller for at få muligheder til andre jobs i radiografien eller måske noget i en helt anden branche.

Af Claus Brix, fagchef

 

Det er nu knap 20 år siden, vi begyndte at uddanne bachelorer i radiografi, og overgangen til et egentligt studie er ved at slå igennem nu, hvor mange i dag har en master, kandidat eller Ph.d., eller er i gang med en af disse. Vi er dog sammenlignet med andre professionsbachelorer et stykke bagud, måske fordi der endnu ikke findes en kandidat i radiografi, men også fordi mange endnu ikke har opdaget styrken ved videreuddannelse, når vores profession skal udvikles.

 

Alligevel fortæller flertallet af dimittenderne på de 3 uddannelsessteder i Danmark om, at de på et tidspunkt ønsker at videreuddanne sig og gerne inden for en overskuelig årrække.

 

Jeg vil derfor igen gøre opmærksom på at Radiograf Rådet i samarbejde med DSA, har et tilbud om karrieresamtaler som er et tilbud til dig, der er tæt på nyuddannet eller i job.

 

Book en karrieresamtale og få sparring og hjælp til at træffe de valg, der udvikler og rykker din karriere i den retning du ønsker.

 

Samtalen tager udgangspunkt i dig og din situation og har fokus på dine ønsker og forventninger i dit nuværende eller kommende arbejde.

 

Karrieresamtalen kan hjælpe dig på et komplekst arbejdsmarked, der stiller store krav til en individuel udvikling.

 

Der findes 3 typer af samtaler:

  • Karrieresamtale – afklaring
  • Karrieresamtale – jobsøgning
  • Karrieresamtale – uddannelse

 

Samtalerne kan du booke på dsa.dk/radiografkarriere hvor du bliver guidet ind til en vejleder. Som udgangspunkt vil du møde en konsulent fra DSA til de to første typer men den 3. varetages af Radiograf Rådet, men afhængig af dit ønske og problematik vil vi søge at guide dig hen til den rigtige vejleder.

 

Samtalerne vil være telefoniske og af ca. 30 minutters varighed.

Udgivelse: Radiografen 05, juni 2020, årgang 48