Klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Nu får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. ”Kæmpestort! Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år,” siger næstformand i FH, Morten Skov Christiansen.

Af Michael Dreyer

 

”Et afgørende skridt mod ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø!”

 

Sådan beskriver næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, en splinterny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

 

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

 

”Det er kæmpestort, at vi nu får gjort reglerne for det psykiske arbejdsmiljø tydelige og konkrete. Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år. Nu får vi sort på hvidt, hvilke pligter arbejdsgiverne har haft i over 40 år for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er hidtil ikke fremgået klart og samlet noget sted,” siger Morten Skov Christiansen.

 

Èn bekendtgørelse

Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

 

Formålet er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

 

I bekendtgørelsen kan de bl.a. se, hvad Arbejdstilsynet især lægger vægt på, når de skal vurdere, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

 

Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

 

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Her vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne. Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

 

Klart fremskridt

Radiograf Rådets næstformand og arbejdsmiljøansvarlige, Christian Gøttsch Hansen er også begejstret for, at det psykiske arbejdsmiljø nu anerkendes i et større omfang.

 

”Det psykiske arbejdsmiljø er ikke blot retningslinjer for, hvordan vi omgås og taler til hinanden. Det er i høj grad også en sammenhæng mellem resurser og opgaver, hvor jeg synes at vi de seneste 10-15 har oplevet et skred.” udtaler Christian Gøttsch Hansen, og fortsætter: ”De øgede stresstilfælde vi har set, kommer jo ikke ud af den blå luft. Når man som radiograf oplever at sammenhængen mellem opgaverne og den tid man har til rådighed skrider, så er der tale om et arbejdsmiljø, som ikke hænger sammen. Vi får en stor opgave i, at bære intentionerne fra bekendtgørelsen videre, og det vil ske med hjælp fra vores arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.”

 

Fem centrale risikofaktorer

Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø:

  1. Stor arbejdsmængde og tidspres
  2. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  3. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  4. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  5. Arbejdsrelateret vold

 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er en del af udmøntningen af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats fra foråret 2019.

 

Arbejdstilsynet vil senere udstede supplerende vejledninger, som udfolder reglerne i bekendtgørelsen. Arbejdet går i gang primo 2021 og involverer arbejdsmarkedets parter. Der findes allerede vejledninger om vold og krænkende handlinger, hvor virksomhederne kan finde hjælp til forebyggelse og håndtering.

 

Læs mere: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø på retsinfo.dk

Udgivelse: Radiografen 08, oktober 2020, årgang 48