Kugleteori til laterale albue optagelser

En kvalitetsaudit af laterale albueoptagelser har ført til udvikling af kugleteori, som gør det nemmere for den enkelte radiograf at tage lateraloptagelser af albue.

Af Lone Knudsen, Beskrivende Radiograf, Røntgenafdelingen, SLB Vejle Sygehus

 

Introduktion

I forbindelse med en kvalitetsaudit af konventionelle røntgenbilleder, blev kvaliteten af laterale albueoptagelser på børn undersøgt. Begrundelsen for netop denne audit var, at en del patienter blev præsenteret på skadekonferencen med suboptimale laterale albueoptagelser, hvoraf en del måtte genindkaldes til ny regulær lateral albueoptagelse. Auditeringen blev foretaget i 2015 af 1 beskrivende radiograf med over 10 års erfaring og 2 radiografer, hvoraf den ene er rumansvarlig i knoglerum og har medvirket til udarbejdelse af afdelingens procedurebog for knogleoptagelser i samråd med flere beskrivende radiografer i knogler.

 

Resultaterne i auditten viste, at positioneringen og den diagnostiske billedkvalitet af laterale albueoptagelser på børn, lå under det fastsatte kvalitetsmål. 32% af optagelserne var utilstrækkelige eller uanvendelige.

 

Dette gav anledning til yderligere tiltag. Til plejepersonalet blev der udarbejdet gennemgang af resultaterne med billedeksempler og undervisning i vigtigheden af korrekt billedoptagelse, samt hvordan dette kan opnås. Undervejs i processen blev der først udviklet tommelfingerregler til, hvordan man kan opnå en mere lige lateraloptagelse af albuen, som til sidst endte ud i en kugleteori.

 

Plejepersonalet er af flere omgange blevet undervist i kugleteorien.

Metode

Målet med undervisningen af plejepersonalet var at forbedre billedkvaliteten af de laterale albueoptagelser.

 

For at kunne fremstille en diagnostisk brugbar lateraloptagelse af albuen, er det vigtigt at de fotograferende ved, hvordan et lige billede skal se ud. Hertil er der en række hjælpe begreber, såsom humerus konfiguration som en hockeystav, 8-tals konfiguration, den anteriorhumerale linje, den radiocapitalære linje osv.

 

Ligeledes er det vigtigt at kunne evaluere på et lateral billede af albuen – er det lige eller skævt? Er det brugbart for klinikeren og den beskrivende radiograf/radiolog, og hvad vil de gerne vide? Med en beskrivende radiograf med mangeårig erfaring fra afholdelse af skadekonferencer. 

 

Dernæst var det vigtigt, at radiograferne fik nogle simple redskaber til, hvordan de kunne forbedre deres lateral optagelser af albuen. Jo mere simpelt, jo større sandsynlighed var der for, at det ville blive brugt.

 

Vi udarbejdede først tommelfingerregler, som viste sig at være svære at huske. I kølvandet på dette kom kugleteorien, som er nem at bruge og huske, og kan anvendes af alle.

 

Kugleteorien

Vores kugleteori går i sin enkelthed ud på at betragte capitellum som en kugle.

 

Mange husker kuglespillet, hvor man havde en kugle, som skulle fra et sted til et andet uden at falde igennem nogle huller. Ved at vippe brættet i forskellige retninger, kunne man lede kuglen den vej man ønskede.

 

 

Den ene af radiograferne fik pludselig henover natten den ide, at denne metode kunne overføres til de laterale albueoptagelser. Ved at betragte capitellum som en kugle, kan man vippe ”brættet”, i dette tilfælde hæve/sænke albuen eller hæve/sænke underarmen, i den retning, som man ønsker kuglen (capitellum) skal trille, for at opnå et brugbart billede.

Teorien kan anvendes på både børn og voksne.

 

Hvor voksen albuer ofte skal eleveres lidt i underarmen til en lateraloptagelse, gør det modsatte sig gældende hos børn og i tilfælde med gips. Her skal underarmen ofte ligge i vandret position og ofte også nødvendigt med let elevation af albuen. Dette kan forklare det høje antal af suboptimale børnealbue billeder.

 

Hos voksne patienter kan det være svært at lokalisere capitellum på et lateralbillede, hvorfor der blev introduceret det radiocapitalære gab til lokalisering af capitellum, samt en ”køreplan” for at gøre det nemmere for radiografen.

Resultater

Plejepersonalet har taget rigtig godt imod undervisningen og kugleteorien, og der har været positive tilbagemeldinger, de steder vi har undervist. Kugleteorien bliver nu brugt i praksis, og erfaringen er, at den virker. En radiograf har endda udtalt at have ”set lyset”.

 

Vi har i beskrivergruppen oplevet markant forbedring af billedkvaliteten på de laterale albueoptagelser.

 

©Udviklere af kugleteorien og undervisere: Pernille Fredslund, radiograf og Lone Knudsen, beskrivende radiograf. Audit foretaget i 2015, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus - En del af sygehus Lillebælt.

 

Introduktion: Intern kvalitetsaudit viste, at de laterale albueoptagelser ikke opfyldte afdelingens kvalitetsmål.

Dette førte til:

Undervisning i:

 • Hvordan en korrekt lateral albue optagelse skal se ud.
 • Hjælpebegreber til hvordan man ser om billedet er lige.
 • Gennemgang af skæve kontra lige albue optagelser.
 • Hvad en beskriver / kliniker bruger billedet til.
 • Introduktion af "det radiocapitalære gap" til voksenalbuer.
 • Redskaber til hvad man som radiograf kan gøre, for at billedet bliver lige.

Udvikling af:

 • "Kugleteorien"
 • "Køreplan til voksenalbuer"

Kugleteorien:

 • Tager udgangspunkt i samme metode som det gammeldags kuglespil med et vippebræt.
 • Capitellum betragtes som en kugle.
 • Albuen vippes i den retning man vil have kuglen (capitellum) til at trille på billedet.

Køreplan til voksenalbuer:

 • Voksenalbuer er mere komplekse.
 • Derfor introduceredes "det radiocapitalære gab" til at finde frem til kuglen (capitellum), hvorefter kugleteorien kan anvendes.
 • Der blev udarbejdet en køreplan til radiograferne.

Resultat:

 • Kugleteorien virker.
 • Kvaliteten af laterale albue billeder er væsentlig forbedret.
   

©Medvirkende: Pernille Fredslund, radiograf og Lone Knudsen, Beskrivende radiograf.
©Forfatter: Lone Knudsen, Beskrivende Radiograf, Røntgenafdelingen, Vejle Sygehus – En del af sygehus Lillebælt. Udarbejdet Januar 2019.

Udgivelse: Radiografen 03, april 2019, årgang 47