Formanden har ordet - i en højere sags tjeneste

Så lukkede Danmark ned på vågeblus. Den 11. marts meddelte statsminister Mette Frederiksen, at vi skulle sætte aktivitetsniveauet og omgangen med hinanden ned på et absolut minimum.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

Alle offentligt ansatte med ikke-livsvig­tige funktioner blev sat til i videst muligt omfang at arbejde hjemmefra. Daginsti­tutioner, skoler og rådhuse blev lukket. Idræts- og fritidsaktiviteter blev suspen­deret og der blev lagt restriktioner på den offentlige trafik.

 

I sådan en krisesituation, har vi heldigvis også et sundhedsvæsen, som på trods af årtiers økonomisk udhuling består af dedi­kerede og offervillige kvinder og mænd. Godt 2.000 af dem radiografer. Allerede i skrivende stund, på førstedagen i det nedlukkede Danmark, mærker vi at der er en vilje til at løse det her og følge Sund­hedsstyrelsens anvisninger nøje.

 

I det scenarie, så er der også sundheds­personer, deriblandt radiografer, der er – og sandsynligvis også bliver – smittet med COVID-19, og i øvrigt bliver udfor­dret på mange andre måder i hverda­gen. Der er også radiografer, der selv om de under normale omstændigheder fungerer lige som alle andre radiogra­fer, i denne situation er særligt udsatte for smitte. De gør sig naturligvis mange tanker.

 

Efter en måneds diskussioner om hvor­vidt COVID-19 bare var en influenza eller om det vitterligt var farligt, så er der nu dannet konsensus om, at COVID-19 ud­gør en alvorlig trussel for vores borgere, samfund og sundhedsvæsen.

 

Derfor tages der drastiske midler i brug, og derfor er Radiograf Rådet også helt på bølgelængde med, at disse drastiske tiltag er nødvendige.

 

Det der skal gøres må gøres. Vi støtter – som alle andre – Mette Frederiksens handlekraft og vilje til at gennemføre det nødvendige. Og vi håber inderligt at det rækker.

 

Når det er sagt, så er vi ikke i undta­gelsestilstand i skrivende stund. Vi er i alarmberedskab. Det er ikke hele epide­miloven der er trådt i kraft. Det betyder at de regler og aftaler, der er for vores ansatte og studerende stadig gælder. Også selv om det hurtigt kan ændre sig. Det regner vi selvfølgelig med at syge­husledelserne respekterer. De ansattes arbejdsliv og hverdagsliv skal stadig hænge sammen.

 

Som statsministeren, og flere andre ministre efter hende, har sagt, så er der spørgsmål, der ikke kan besvares og det er lige netop det, vi i Radiograf Rådet arbejder med i disse usædvanlige tider. For de ubesvarede spørgsmål ender i stor udstrækning hos os. Vi er helt med på det umulige i opgaven, når der tages så store beslutninger, der skal iværksættes så hurtigt og derfor er det naturligt, at der opstår spørgsmål og usikkerhed, som vi så forsøger at håndtere bedst muligt i respekt for situationen.