Formanden har ordet - rend mig i traditionerne

Først og fremmest, så vil jeg bruge anledningen til at ønske industriens parter til lykke med indgåelsen af en ny overenskomst. Og dernæst til lykke til de mandlige industri-ansatte med de nye rettigheder til barsel for fædre. Det er vigtigt.

Af Charlotte Graungaard Falkvard

 

Vi er også selv i gang med de indledende knæbøjninger i vores egne forhandlinger – OK 21. Det kan I også læse mere om dybere inde i bladet.


Jeg har i efterhånden en del år været vidne til – og deltaget i – den rituelle stammedans op til overenskomstforhandlingerne, med OK 08 og OK 18 som de dramatiske højdepunkter. Og det, der har skilt parterne, har hver gang været løn og arbejdstid. Og når vi hidtil har spurgt medlemmerne ved kravindsamlingen, så er det der har fyldt mest været løn, pension og arbejdstid.

 

Den del af stammedansen, der handler om indsamling af krav, vil vi derfor gerne prøve at ændre. Så denne gang får I ikke som tidligere en spørgeskema-krav-indsamling, hvor I kan sætte kryds ved jeres højeste ønsker.

 

For vi ved godt, at I gerne vil have en højere løn med bedre pensionsdækning, og vi ved godt, at I gerne vil have bevaret og forbedret en arbejdstidsaftale, så der bliver givet en ordentlig betaling for forstyrrelser mellem arbejds- og privatliv, og at weekenden fx starter fredag ved Disney sjov…

 

Det behøver I sådan set ikke at sige til os. Det er vel det man kan kalde kernekrav.

 

Når det er sagt, så er kravindsamlingen på den anden side også et ”reality-check”, hvor halvt skjulte problematikker på arbejdspladserne popper op. Det er her, hvor man kan gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder, få dem belyst, og eventuelt ændret.

 

Jeg vil rigtig gerne ud til jer medlemmer og tale om krav og OK 21. Høre på og lytte til de idéer I måtte have. Specifikke medlemskrav, der går ud over kernekravene, er afgørende for Radiograf Rådets evne til at stille og prioritere specifikke radiograffaglige krav ved de organisationsspecifikke forhandlinger.

 

Det er medlemmerne der har indsigten i, hvilke krav og ønsker, der bedst vil kunne forbedre deres hverdag. De krav og ønsker som er specifikke for vores profession og/eller udvalgte dele af professionen, og som kun kan opdages, udtænkes og formuleres af radiografer, med specifikke og konkrete arbejdsopgaver.

 

For at kunne kvalificere de krav, som I måtte have, så vil jeg gerne have den nødvendige, åbne og direkte dialog. Og den kommer ikke hvis vi blot skriver sammen om fx mere i løn til ansvarlige for dette eller hint. Jeg vil tage rundt og møde jer medlemmer, få dialogen, og gerne blive klogere på, hvad der rører sig hos jer.

 

Samtidig kan jeg give mine bud på hvordan jeres krav vil kunne spille sammen med de øvrige organisationers og dermed forventningsafstemme med det samme.
Roadshow 2020 om OK 21 handler således om mere dialog, mere åbenhed, mere involvering, mere viden og mere mening.

 

Jeg glæder mig til vi ses.

Udgivelse: Radiografen 01, februar 2020, årgang 48