Valgprocedure for lederrepræsentant i HB

Regler og love for valg og valgperiode

Kandidater indkaldelse sammen med indbydelsen til lederseminaret. Kandidater kan melde sig frem til midnat kl. 23.59 dag 1, valget foretages dag 2 om morgenen, den del er åben for alle ledere der er medlem af Radiograf Rådet.

 

Ledere kan anmeldes sig selv som kandidat, eller opfordre andre til at stille op som kandidat.

 

En leder kan ikke komme på valg uden at have afgivet sit samtykke som kandidat.

 

Der udsendes en mail til de ledere der har oplyst deres mailadresse til Radiograf Rådet, med navene på de kandidater der er opstillet, umiddelbart efter opstillingsfristen udløb.

 

Har ingen kandidater meldt sigen inden for tidsfristen på 2. dagen, kan man stille op umiddelbart før valget på 2. dagen.

 

Alle ledere der er medlemmer af Radiograf Rådet kan deltage i seminaret i det tidsrum valget foregår.

 

Ledere der ikke har mulighed for at møde frem, kan afgive en fuldmagt eller sende en mail til Radiograf Rådets formand, med navnene på den kandidat de ønsker valgt til repræsentant og suppleant.

 

Optælling af stemmer der er indkommet via mail, fortages af Radiograf Rådets formand og en fra sekretariatet, da disse ikke kan afgives anonymt.

 

Er der kun en kandidat til hver post, bliver der ikke afholdt valg.

 

Hvis seminaret ikke bliver gennemført, vil hovedbestyrelsen sikre at et valg bliver gennemført seneste udgang af november måned samme år.

 

Valget vil så gennemføres via mail.