Valgprocedure for lederrepræsentant i HB

Regler og love for valg og valgperiode

 

Kandidater indkaldes sammen med indbydelsen til lederseminaret.


Kandidater kan melde sig frem til midnat kl. 23.59 dag 1, valget foretages dag 2 om morgenen, den del er åben for alle ledere der er medlem af Radiograf Rådet.


Ledere kan melde sig selv som kandidat, eller opfordre andre til at stille op som kandidat.


En leder kan ikke komme på valg uden at have afgivet sit samtykke som kandidat.  


Der udsendes en mail til de ledere der har oplyst deres mailadresse til Radiograf Rådet, med navnene på de kandidater der er opstillet, umiddelbart efter opstillingsfristens udløb.


Har ingen kandidater meldt sig inden for tidsfristen på 1. dagen, kan man stille op umiddelbart før valget på 2. dagen.


Alle ledere der er medlemmer af Radiograf Rådet kan deltage i seminaret i det tidsrum valget foregår.


Ledere der ikke har mulighed for at møde frem, kan afgive en fuldmagt eller sende en mail til Radiograf Rådets formand, med navnene på de kandidater de ønsker valgt til HB-repræsentant og suppleant.


Optælling af stemmer der er indkommet via mail, foretages af Radiograf Rådets formand og en fra sekretariatet, da disse ikke kan afgives anonymt.


Er der kun en kandidat til hver post, bliver der ikke afholdt valg.


Hvis lederseminaret ikke bliver gennemført, vil hovedbestyrelsen sikre at et valg bliver gennemført senest med udgangen af november måned samme år.


Valget vil så gennemføres via mail.