MR Accelerator

Endnu et skridt mod personaliseret behandling mod kræft.

Af Elisabeth van Veldhuizen, Radiograf, Onkologisk Afdeling - Strålebehandlingen, Odense Universitetshospital.

 

Fakta om afdelingen

Stråleafdelingen er opdelt i en forberedende del hvor der er ansat:
19 fysikere
2 IT-udviklere
9 teknikere
13 radiografer
1 sekretær

 

Og en behandlende del hvor der er ansat:
50 sygeplejersker
5 radiografer
2 diætister
5 sekretærer

 

Derudover er der tilknyttet læger fra onkologisk regi.

 

MR-accelerator team OUH.

 

Den 25. oktober 2018 var en betydningsfuld dag for alle involverede på onkologisk afdeling OUH, hvor 1 års forberedelse kulminerede med den første patient som blev behandlet på den nyinstalleret MR-accelerator. Hermed rykkede OUH ind i den store liga i kræftbehandling, som det første hospital i Danmark, og det femte i verdenen, som har maskinen i klinisk drift.

 

MR-Acceleratoren fra Elektra er den første af sin slags til at kombinere en højfelts MR scanner med en lineær accelerator i et samlet system. Udviklingen af maskinen har været ca. 20 år undervejs, hvor udfordringen har bestået i at finde en måde hvorpå man kunne undgå en påvirkning af strålerne fra det høje magnetfelt.

 

Med denne teknologi har man mulighed for at:
-    Tydeligt at definerer bløddelsvæv, tumorvæv, blodkar og knoglestruktur.
-    Præcis lokalisation af tumor ved hver eneste behandling.
-    Adaptere selve afgivelsen af strålerne hver dag, så de tilpasses tumorplacering samt relevante risikoorganer, såsom endetarm, blære, hjerte og lunger.
-    Undgå bestråling af rask væv.
-    Præcist kunne afgive en højere og mere effektiv stråledosis til tumoren.
-    Tilbyde betydeligere afkortet behandlingsforløb; grundet mulighed for højere stråledosis per behandling.
-    Udføre funktions- og diffusionsscanninger, således man kan klarlægge tumorens fysiologi og respons af strålerne undervejs i behandlingen.

 

Med alle disse egenskaber vil det derfor blive muligt at behandle patienter, som tidligere ville være vurderet uegnet til at modtage strålebehandling. Dette skyldes især muligheden for at adaptere selve strålebehandlingen ved hver eneste behandling. Ved patienter med tumorer som har stor bevægelse, såsom pancreascancer, betyder det at man bedre kan ramme selve tumoren og samtidig undgå dosis til risikoorganer. Den store bløddelskontrast som forefindes på MR billederne, gør dog også at man bedre kan lokalisere tumoren ved behandling i forhold til den nuværende teknik hvor der anvendes Cone Beam CT, og maskinen er derfor også relevant at anvende til andre cancerformer og lokalisationer.

 

Her ses tydeligt den store forskel i bløddelskontrast ml MR og Cone Beam CT.

 

Den første komponent, en ring som resten af apparatet opbygges omkring, blev leveret i januar 2018. Det krævede stort præcisionsarbejde med en stor kran for at få den fragtet sikker på plads. Forinden havde der været ca. 1 ½ års forberedelse af selve rummet som acceleratoren er installeret i.

 

Illustration; Elektra. Ved hver behandling er der mulighed for at adaptere og optimere patientens dosisplan så der tages hensyn til ændringer i tumor og risikoorganer fra dag til dag.

 

Illustration; Elektra Systemet består af en 1.5 T MR scanner fra Phillips, som har mulighed for at lave tilsvarende billeder som i diagnostisk regi. Selve acceleratoren roterer rundt i en ring uden om MR-scanneren.

 

Samarbejde på tværs af afdelingen

Med udsigt til en helt ny måde at forberede og udføre strålebehandling på er det essentielt med et godt samarbejde på tværs af afdelingen og der har derfor gennem det sidste års tid blevet arbejdet intensivt hen imod at kunne behandle den første patient. Oplæring, vidensdeling og kompetenceudvikling har været i højsædet i teamet ved MR-acceleratoren som både består af læger, fysiker, teknikere, sygeplejersker og radiografer. Hver faggruppe med hver deres fokus, men med patientens behandling som fælles mål.

Udgivelse: Radiografen 10, december 2018, årgang 46