Nordiske samarbejdsfora på Facebook for specialerne

Af Claus Brix

 

Radiograf Rådet er med i NSR (Nordic Society of Radiographers) hvor vi arbejder tæt sammen med de øvrige nordiske landes fagforeninger om styrkelse af vores faglighed. Jeg kan nævne Nordisk Kongres, fælles udvikling samt samarbejde omkring politisk indflydelse, blandt andet udvikling af CPD (Continuing Professional Development) til vores medlemmer. NSR afholder et fast fælles møde om året hvor udvikling og kommende samarbejdsområder drøftes. Radiograf Kurser, som er en del af Radiograf Rådet, udbyder i tæt samarbejde med Norsk Radiograf Forbund (NRF) kurser til mindre specialer, såsom RIS/ PACS-området samt til det nuklearmedicinske speciale.

 

På de sociale medier eksisterer mange mere eller mindre formelle grupper, og for at styrke nogle af vores specialer, har vi nu i NSR oprettet nordiske fag-fora på Facebook for at styrke den fællesnordiske udvikling og vidensdeling.

 

Efter en opstart i NRF, er vi nu klar til også at invitere danske radiografer ind i disse, og give dig muligheden for at møde og udveksle dit speciale med andre nordiske radiografer.

 

Du kan se gruppernes formål når du søger dem på Facebook, men de er private – dvs. du skal søge medlemskab i grupperne og ingen udenfor gruppen kan se indholdet.

 

Grupperne:

Fagforum for MR
715 medlemmer

 

Fagforum for barneradiografi
77 medlemmer

 

Fagforum for nukleærmedisin
85 medlemmer

 

Fagforum for intervensjonsradiografer
143 medlemmer

 

Fagforum for IKT-radiografer
36 medlemmer

 

Fagforum for strålevern
193 medlemmer

 

Nordic Forum for Reporting Radiographers
77 medlemmer

 

Fagforum for stråleterapi
71 medlemmer

 

Nordic Forum for Sonographers
27 medlemmer

 

Fagforum for traumeradiografi
82 medlemmer

 

Fagforum for bildebehandling
14 medlemmer

 

Fagforum for mammografi
219 medlemmer

 

Fagforum for CBCT
11 medlemmer

 

Fagforum for skjelettrøntgen
294 medlemmer

 

Fagforum for CT
314 medlemmer

 

Dækker ovenstående ikke dit behov eller har du gode idéer til en forbedring, så er du velkommen til at kontakte mig på claus@radiograf.dk, hvorefter jeg vil drøfte behovet med henblik på en oprettelse af en gruppe med NSR.

Udgivelse: Radiografen 03, april 2020, årgang 48