NSR (Nordic Society of Radiographers) Annual meeting 2020

Hvert år holder de Nordiske landes radiografforeninger møde for at drøfte de politiske og faglige forhold af fælles interesse og evt. iværksætte fælles initiativer.

Af Claus Brix, fagchef

 

Covid-19 situationen bevirkede, at mødet måtte udsættes fra marts, og endte med at blive afholdt virtuelt den 11. juni 2020.

 

Radiograf Rådets formand Charlotte Falkvard samt fagchef Claus Brix var det danske islæt på mødet, som blandt andet omhandlede, at NSR ikke har en formel status som forening. Det er et ønske hos alle landene at få en formel registrering af NSR, og vi har derfor igangsat denne proces.

 

Det europæiske

På mødet blev der drøftet, hvorledes vi i fællesskab i NSR kan øve mest mulig indflydelse i den europæiske organisation EFRS, hvor vi alle er medlemmer. På mødet var alle landene enige om, at EFRS ikke må blive mere akademiseret end den er nu, og at vi vil arbejde på at fastholde EFRS som en organisation, der også arbejder fagligt og politisk.

 

På mødet drøftedes også deltagelsen i ECR2021 og en fælles nordisk stand, hvor alle kan mødes med deltagere fra de øvrige nordiske lande. Standen vil synliggøre det nordiske samarbejde, og vi vil alle spare en del penge og menneskelige ressourcer ved at dele arbejdet og omkostningerne imellem os.

 

Radiograf Rådet vil op til ECR2021 gøre medlemmerne opmærksomme på, hvornår de kan møde os på standen. Vi håber, at det, i lighed med den danske stand på ECR2019, kan blive et mødested for mange af jer.

 

19.-21. maj 2021 afholdes NCR 2021 (Nordic Congress of Radiology) i Helsinki. Denne gang vil det være den finske forening, der varetager rollen som vært.

 

På den globale side vil vi gennem NSR også gerne styrke vores samarbejde og indflydelse i ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Technologists).

 

Udgivelse: Radiografen 06, august 2020, årgang 48