Nye tider og nye ansigter

Som det fremgår af de historiske artikler vi bringer som optakt til Radiograf Rådets 50-års jubilæum, så bliver vi snart 50…. Vi kan vel godt kalde os selv modne.

Af Charlotte Graungaard Falkvard, formand

 

Radiograffaget har udviklet sig i retninger vi ikke forudså i den spæde start, hvor vi også skulle kæmpe os ind på det sundhedsprofessionelle marked, som en helt ny profession. Der er fortalt mange vilde historier om hvad vi har måtte finde os i igennem årene. Men det er slet ikke meningen at jeg skal fortabe mig i kvoter, film/folier, mørkekamre, dagslysfremkaldere, gennemlysning og den slags lige nu.

 

Som faglig organisation har vi også udviklet os, men ikke i samme hast som faget. Med stor taknemmelighed til de græsrødder, der skabte Foreningen af Radiografer i Danmark, som siden er blevet til Radiograf Rådet, har vi nu nået en størrelse og en kompleksitet, der i dag kræver større professionalisme.

 

Vi er blevet flere, vi har fået flere specialer, mange flere modaliteter og mange flere opgaver, både i klinikken og på uddannelserne. Som profession blander vi os og bidrager på alle fronter på nationalt og internationalt plan, både politisk og fagligt.

 

Også forskningen er vokset og skal understøttes og prioriteres hvis vi fortsat vil være en profession og det vil vi. Det er tid til at tage et kvantespring.

 

Nye ansigter i kendte stillinger

Når vi kommer ind i 2021, vil I møde nye medarbejdere i Radiograf Rådet. Fra den 1. januar har vi ansat Homma Yusuf og Shady Khalil som konsulenter. Homma (der udtales Huma ligesom Puma, som hun selv siger) er jurist med lang sagsbehandlingserfaring fra forskellige organisationer også faglige. Shady er radiograf og har lang TR-erfaring og han har ligeledes lang organisatorisk erfaring.

 

De to nye konsulenter får lejlighed til at præsentere sig selv i februarudgaven af Radiografen. Begge har i øvrigt undervisningserfaring og formidlingserfaring. Vi glæder os til at arbejde sammen med dem og vi ved at I vil tage godt imod dem begge.

 

Ny stilling

Derud over har Hovedbestyrelsen sat en proces i gang i forhold til at ansætte en ”sekretariatschef”. Anførselstegnene angiver, at der er tale om en arbejdstitel. Formålet er i et vist omfang at adskille det politiske fra det administrative, gøre os mere professionelle og dermed også skabe space til at konsulenternes primære opgave er at sagsbehandle.

 

Antallet af personsager er i kraftig vækst og bliver også mere og mere komplekse og det er en af vores væsentligste kerneydelser. Vi er dog endnu ikke så store at vi kan gøre helt rent i gaderne, men tegningen bliver mere tydelig samtidig med at vi ikke lader nogen talenter gå til spilde.

 

Det er afgørende for Hovedbestyrelsen at vi finder den rette til denne nye funktion i Radiograf Rådet. Og opgaven med at finde den rette person til stillingen foregår i et samarbejde mellem Hovedbestyrelsen og rekrutteringsfirmaet Genitor.

 

Det er også væsentligt at gøre Radiograf Rådet så uafhængigt som muligt af personer. Det skal forstås på den måde, at formand og næstformand er poster, der besættes af radiografer og der er ingen formelle krav ud over det. Det er derfor vigtigt at kerneydelserne bliver leveret uanset om der sidder en nyvalgt formand eller en mangeårig næstformand. Vi kan kalde det fremtidssikring. Det skal være muligt at gå ind og tage over.

 

Det er en del af professionaliteten.

 

Det professionelle Radiograf Rådet

Men jeg kan ikke bare tale om professionalitet. Opgaven er at Radiograf Rådet bliver mere professionel både indadtil og udadtil, men uden at give køb på nærheden.

 

Jeg påstår, at vi primært lever af vores nærhed, andre kalder det den flade struktur. Men det handler om, at ingen i organisationen er mere end et telefonopkald væk fra det enkelte medlem. Så vi er ikke i gang med at bygge et hierarki op – det tror vi ikke på. Den direkte kontakt- mulighed er et område vi prioriterer højt.

 

Vi er hvad du har brug for

Et andet element, der rækker ind i både professionaliteten og nærheden handler også om at vi er afhængige af dig!

 

Debatten omkring vores organisation på Kongressen i 2017 bekræftede den udfordring, vi i årevis har forsøgt at løse. Nemlig at meget af det vi kaster os ud i, kommer af tilfældigheder. Det kan være noget fagligt, der dukker op hvis vi fx mødes med radiografer i anden sammenhæng eller det kan være en mail, der kommer fra en frustreret radiograf over et eller andet emne.

 

Kendetegnende er det, at hvis ikke tilfældighederne havde spillet ind, så havde vi aldrig fået kendskab til problematikkerne. Nogle gode eksempler er MR-safety og s-radiografers arbejdsvilkår. Andre gange er der tale om flere henvendelser om samme emne.

 

Kongressen udstikker hvert tredje år retningslinjer for de områder vi overordnet set skal arbejde med i kongresperioden og de delegerede, der tegner Kongressen er selvfølgelig et bredt udsnit af vores medlemsskare og vi har vores tillidsrepræsentanter langt de fleste steder. Men vi har brug for input fra den enkelte også. Både Hovedbestyrelsen, Regionsbestyrelserne, TR, AMR og delegerede er alle begrænsede af eget personligt virke. Og spektret for vores fag er blevet meget bredt. Så hvis du tænker en tanke og slår den hen med at det ved de godt inde i Radiograf Rådet, så er det ikke virkeligheden. Selv inden for samme speciale eller område er der lokale forskelle.

 

Så vi vil rigtig gerne høre fra dig. Hellere én gang for meget end en gang for lidt. Husk lige det.

 

OK21

Det der står for døren lige nu (altså ud over julen) er overenskomstforhandlingerne. Når du læser dette, så har vi faktisk udvekslet krav med arbejdsgiverne og forhandlingerne går for alvor i gang efter nytår. Det bliver en udfordrende omgang kan jeg vist godt love allerede nu. Jeg håber vi får lejlighed til at mødes og drøfte situationen ansigt til ansigt, når der er fremkommet et resultat, der skal formidles og forklares.

 

Store begivenheder

På den lange bane skal jeg da lige nævne at vi i 2024 skal været vært for Verdenskongressen, som har fået titlen The Human Touch. Det er en kæmpestor opgave som forhåbentlig bliver en samlende begivenhed for alle os radiografer.

 

Men inden da er der selvfølgelig vores 50 års jubilæumsfest, der afholdes den 21. maj 2022 – et halvt år forsinket på grund af den verdenskendte virus.

 

Og således nåede jeg tilbage til udgangspunktet efter en tur rundt i alverdens emner. Vi har fremtiden for os.

Udgivelse: Radiografen 10, december 2020, årgang 48