Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdsmiljøforskningsfonden er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og den daglige sekretariatsbetjening og administration varetages af Arbejdstilsynet. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter
I forbindelse med 1. ansøgningsrunde 2021 modtog Arbejdsmiljøforskningsfonden i alt 67 ansøgninger, hvoraf 23 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 9 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

 

Projekterne fordeler sig således på de temaer, der fremgik af fondens opslag:

 

  • Kemisk arbejdsmiljø: Ét projekt til 3 mio. kr.
  • Psykisk arbejdsmiljø: To projekter til i alt 5,7 mio. kr.
  • Ergonomi: Ét projekt til 3,3 mio. kr.
  • Arbejdsulykker: To projekter til i alt 6 mio. kr.
  • To projekter, som undersøger arbejdsmiljø på tværs af arbejdsmiljøemner, til i alt 6,3 mio. kr.
  • En arbejdsmedicinsk udredning til 0,7 mio. kr.

 

 

Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference 2022
Efter en corona-pause i 2021 er Arbejdsmiljøforskningsfonden atter klar til at afholde konference med præsentationer af projekter og nye forskningsresultater. Konferencen afholdes den 12. januar 2022 kl. 9-16 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S.

 

Konferencen tilbyder en gennemgang af de nyeste projektresultater via plenumoplæg og Q&A-sessioner. Desuden er der mulighed for at høre nærmere om igangværende projekter på konferencens poster-udstilling.

 

Konferencen henvender sig til myndigheder, forskere, parter, BFA og arbejdsmiljørådgivere, som gerne vil opdateres om de seneste forskningsresultater inden for arbejdsmiljø.

 

Du kan læse mere her.