Billeddiagnostisk Årsmøde 2022 - 6-7 april 2022

Dansk Radiologisk Selskab vil sammen med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab og Radiograf Rådet igen byde alle velkommen til nogle inspirerende kursusdage i København. Årsmødet vil blive afholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel og varer to dage.

De tre videnskabelige selskaber og Radiograf Rådet har sammen planlagt to spændende dage med videnskabelige sessioner i flere spor. Vi har inviteret danske såvel som internationale foredragsholdere.

 

Der er planlagt en foredrags- og posterkonkurrence. Årsmødet er en god mulighed for at fremlægge dine forskningsresultater eller en spændende case for dine kolleger. Vi opfordrer derfor alle interesserede, til at indsende abstracts til poster og frie foredrag med deadline 1. februar 2022.

 

Den tekniske udstilling er omfattende, og vi vil opfordre kursisterne til at benytte sig af chancen til at orientere sig om den nyeste udvikling inden for billeddiagnostik.

 

Onsdag aften er der planlagt festmiddag på hotellet med efterfølgende dans med Royal Dance Orchestra (royaldanceorchestra.dk).

 

Årsmødet er en god mulighed for at møde kolleger fra nær og fjern, og vi i kursusledelsen er glade for, at det igen er muligt at samles og håber at mange vil bakke op om mødet og deltage i København til april.

 

Alle detaljer og oplysninger kan findes på 2022.drs-aarsmoede.dk