Job & Løn

Blog #2: Hvad betyder statens forlig?

Der er indgået forlig på statens område, og det har en stor betydning for, hvordan forhandlingerne vil udfolde sig på de to resterende områder.

Hej radiografer

 

Velkommen til Radiograf Rådets anden blog

 

Den generelle del af forhandlinger på statens område blev afsluttet i søndags. Hvilken betydning får det forlig for forhandlingerne på vores område i regionerne, og hvad er indholdet af aftalen? Det handler denne blog om.

 

Hvis vi lægger ud med indholdet af aftalen, er der meldt en ramme ud på 6,75 %.

 

Det betyder 4,42 % generelle lønstigninger, 0,63 % reguleringsordning og 0,2 % til seniordage og sorgorlov m.m. Den sidste 1,5 % er en reststigning. Reststigning er et begreb, der dækker over den forventede udmøntning i forbindelse med lokal løndannelse.

 

Når vi formidler resultater af de regionale overenskomstforhandlinger, så er der ikke tradition for at vi tæller reststigningen med. Så det er et opmærksomhedspunkt for sammenligninger, når den tid kommer. Hvis statens resultat havde været det samme i regionerne ville rammestørrelsen altså have været meldt ud som 5,25 %.

 

Rammen på det statslige forlig har traditionelt meget at sige for, hvad vi kan forvente på det regionale (og det kommunale) område. Hvis tendenserne holder, så ligger det ikke i et leje, hvor vi kan indfri de forventninger, jeg fornemmer hos vores medlemmer. 4,42 % i generelle lønstigninger giver ikke meget til en lønudvikling, om end det dækker en sikring af vores løn. Resultatet ligger kun 0,02 % over den skønnede prisudvikling.

 

Det er forventeligt at arbejdsgiverne i regioner og kommuner vil lægge ud med en ramme, der ligner resultatet af det statslige forlig. Det er en erfaringsbaseret udtalelse. Så rammen skal udfordres med alle de udfordringer, der er i det. Det er før lykkedes at sprænge en ramme. Det skete i 2008, hvor vi som bekendt var i strejke i 61 dage.

 

Jeg forsøger ikke at tale situationen hverken op eller ned, men jeg forsøger at forholde mig lidt objektivt til virkeligheden vel vidende, at alle overenskomster i et vist omfang er uforudsigelige og altid indeholder overraskelser på både godt og ondt.

 

Det er fra nu af og resten af februar, det for alvor går løs.

 

Vi kører frisk på og har troen på, at arbejdsgiverne ved, hvad vi er værd, ikke?