Aktuelt - Forside highlight

Coronavirus - hvad betyder det for dig som radiografstuderende?

Vi har fået en del spørgsmål, om hvordan I skal forholde jer i praktikken, nu da de fleste forløb er suspenderet. Her kan du finde svar på nogle af spørgsmålene.

Meldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er fortsat, at studerende i praktikforløb skal møde op på deres praktiksted og følge deres anvisninger, medmindre praktikstedet oplyser andet.  Vi opfordrer derfor også alle radiografstuderende til at indgå i arbejdet på praktikstedet og bidrage mest muligt. 

 

RSD og Radiograf Rådet anerkender kan være svært at få vejledning og klinisk undervisning på vanlig vis.

 

Der har i weekenden og i går mandag været dialog med professionshøjskoler og regioner om, at praktikforløbene fortsat afvikles efter gældende regler med fokus på læring og under ordnede og sikre forhold. På den baggrund er det positivt, at regioner og professionshøjskoler nu i fællesskab har meldt ud, at der er brug for sundhedsfaglige studerende, og at vi meget gerne skal opleve praktikforløb med fokus på læring og mening, også selv om forløbet bliver anderledes end planlagt.

 

Der er desuden dialog med regioner og kommuner om at få afklaret forholdende vedr. fravær ved sygdom, karantæne mv. Se i øvrigt opdaterede spørgsmål og svar på DSR’s hjemmeside for de studerende www.dsr.dk/sls/corona.

Det, der gælder for sygeplejerskestuderende, gælder som udgangspunkt også for radiografstuderende.

 

 

Du kan også benytte uddannelsesstedernes hjemmesider om Corona:

Københavns Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCN