Danmark får klare regler om psykisk arbejdsmiljø

Nu får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. ”Kæmpestort! Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år,” siger næstformand i FH, Morten Skov Christiansen.

Danmark er ét af de første lande i Europa, der får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Til sammenligning har vi langt over hundrede bekendtgørelser, der konkretiserer det fysiske arbejdsmiljø.

 

”Det er kæmpestort, at vi nu får gjort reglerne for det psykiske arbejdsmiljø tydelige og konkrete.

 

Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år. Nu får vi sort på hvidt, hvilke pligter arbejdsgiverne har haft i over 40 år for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejdsmiljø – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er hidtil ikke fremgået klart og samlet noget sted,” siger Morten Skov Christiansen.

 

Fem centrale risikofaktorer
Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø:

  1. Stor arbejdsmængde og tidspres
  2. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  3. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  4. Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  5. Arbejdsrelateret vold

 

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er en del af udmøntningen af den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats fra foråret 2019.

 

Arbejdstilsynet vil senere udstede supplerende vejledninger, som udfolder reglerne i bekendtgørelsen. Arbejdet går i gang primo 2021 og involverer arbejdsmarkedets parter. Der findes allerede vejledninger om vold og krænkende handlinger, hvor virksomhederne kan finde hjælp til forebyggelse og håndtering.

 

Læs mere: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø