En ny æra for beskyttelse af arbejdstagere - lancering af EU's strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027.

Den 28. juni lancerede Europa-Kommissionen officielt sin ambitiøse nye strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der skal fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere på et arbejdsmarked under hastig forandring.

Omdrejningspunktet er klart at foregribe og håndtere forandringer, forbedre forebyggelsen af arbejdsulykker og sygdom samt øge beredskabet mod eventuelle fremtidige sundhedskriser.

 

Covid-19-pandemien, digitaliseringen og den grønne omstilling medfører hidtil usete ændringer i forhold til arbejdets karakter, hvordan vi arbejder, og hvor vi arbejder. Derfor har den nye ramme til formål at mobilisere EU-institutionerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter omkring disse nøgleprioriteter.

 

EU-OSHA vil spille en afgørende rolle i gennemførelsen af rammen ved at fremme tiltag, samarbejde og udveksling blandt partnerne i sit omfattende netværk og støtte en forebyggelseskultur på arbejdspladser i og uden for EU.

 

FH har lavet en nyhed, som I finder via linket her.