Aktuelt - Forside highlight

Fælles nordisk CDP-credit-model

I dag når det nordiske samarbejde NSR en milepæl. Vi sætter det sidste punktum i et ambitiøst projekt, nemlig en fælles nordisk CPD-point-model.

CPD (kontinuerlig professionel udvikling) er et væsentligt område, der allerede fungerer i flere europæiske lande.


I Danmark har vi også arbejdet med CPD. Blandt andet har vi beskrevet vores kernekompetencer og udviklet en dansk CPD-model. På kongressen i 2017 blev det besluttet at vi skulle arbejde videre med at få ministeriel opbakning til også at indføre CPD i Danmark. I første omgang som et pilotprojekt med os som medium.

 

”Jeg syntes at vi ville have et endnu bedre projekt, hvis vi kunne samarbejde i Norden om at udvikle en point-model. Således kan alle de nordiske lande have deres egen tilpassede CPD- model og så lægge den fælles pointmodel ovenpå. De nordiske lande var straks med på ideen og vi hentede penge til projektet i EU-midler”, fortæller Charlotte Graungaard Falkvard, Formand for Radiograf Rådet, om milepælene, og fortsætter:

 

”Politisk står vi stærkere, med et fælles nordisk fodslag og vil være i stand til at hjælpe hinanden i virkeliggørelsen.

 

I dag bliver vi færdige med modellen og når vi her i Radiograf Rådet finder ud af hvordan høringsprocessen skal være, så kommer du til at høre mere.”

 

 

CPD kan være svært at få hånd om og forståelse for, hvis man ikke har beskæftiget sig med det, men nu ved du, at der er noget i gang. 

 

Vil du vide om CPD, så kan du læse det forslag om Continuos Professional Development (CPD), som blev fremstillet og vedtaget på Radiograf Rådets Kongres, den 30. september 2017.