Fagbevægelsen vil gøre op med seksuel chikane

Dansk fagbevægelse har i dag sendt et åbent brev om, at den vil gå forrest i kampen mod sexchikane og krænkende adfærd på arbejdsmarkedet. Radiograf Rådets formand er medunderskriver.

Fagbevægelsens top vil gå forrest i kampen mod sexchikane og krænkende adfærd. For ”alle medarbejdere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed, men det sker desværre ikke alle steder i dag”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

 

Brevet er underskrevet af forbundsformænd og –kvinder fra 53 af FH’s medlemsorganisationer og sender dermed et klart signal om, at chikane, diskrimination og krænkende adfærd i alle dens former er aldeles uacceptabelt.

 

I brevet står der blandt andet, at "I fagbevægelsen kæmper vi for gode løn- og arbejdsvilkår for alle. Uanset køn, seksuel orientering, oprindelse og religion. Vi kæmper for lige adgang til uddannelse, job og pension. For social mobilitet, lige muligheder og ligestilling mellem kønnene."

 

Du kan læse mere om initiativet hos Fagbevægelsens Hovedorganisations.