Aktuelt - Forside highlight

Fremover kan radiografer måske blive uddannet i Næstved

Nyt udspil fra regeringen åbner for muligheden af at oprette ny radiografuddannelse i Næstved.

Regeringen kom i slutningen af maj med et nyt regeringsudspil under overskriften "Tættere på – Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund", hvis overordnede politiske sigte er at styrke de små bysamfund. 

Udspillet indeholder en ændring af den såkaldte planlov, bedre lånemuligheder for borgere og virksomheder i landdistrikterne og som det måske mest vidtrækkende, at 7.500 uddannelsespladser placeres uden for de største byer. Bl.a. er det intentionen at etablere en ny radiografuddannelse i Næstved.

Christian Gøttsch Hansen, næstformand i Radiograf Rådet, er som udgangspunkt positiv over for etableringen af en ny uddannelse i det sydsjællandske: 

”Hvis der er tale om, at der fremadrettet samlet på landsplan bliver uddannet flere radiografer, er jeg tilhænger af en ny uddannelse, for vi kan tydeligt se, at der flere steder er mangel på radiografer. Og her er Region Sjælland, hvor den nye uddannelse ønskes etableret, måske det bedste eller værste eksempel, hvor manglen på screeningspersonale har ført til voldsomme ventelister”. 

I netop Region Sjælland har man også arbejdet på at oprette en uddannelse som screeningsassistent, men den mener Christian Gøttsch Hansen i lyset af regeringens udspil ikke giver mening. 

”Jeg synes, man skal afvente, at der uddannes flere radiografer, som kan være med til at løse personalemanglen i regionen fremfor at iværksætte en uddannelse, som uddanner personer, der sammenlignet med radiografer vil stå med begrænsede kompetencer. Der er ikke tale om en reel uddannelse, men om et mindre tillæg til uddannede personer med helt andre kompetencer end en færdiguddannet radiograf. Der vil være kvalitetsforskel”.

Regeringens udspil rummer, at mange eksisterende uddannelser flyttes ud 1:1, men netop på velfærdsuddannelsesområdet, hvor radiografuddannelsen hører til, er planen at der ud over 1.300 udflyttede pladser etableres 1.000 nye pladser uden for de store byer. Christian Gøttsch Hansen mener derfor ikke, at etableringen af radiografuddannelsen i Næstved betyder, at der skal skæres uddannelsespladser i de allerede eksisterende uddannelser i København, Odense og Aalborg. 

”Min forventning – eller i hvert fald forhåbning – er, at uddannelsespladserne i Næstved supplerer de eksisterende pladser på de andre uddannelsesinstitutioner, og det er også det, der giver mening i forhold til manglen på radiografer. Men det er et politisk udspil, og jeg vil selvfølgelig følge sagen helt til dørs”, slutter næstformanden.

Du kan læse hele regeringsudspillet her:
 https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/nyt-regeringsudspil-staerkere-lokalsamfund-og-25-nye-uddannelser-uden-for-de-storste-byer