Gå ikke glip af din ret til at holde fri 1. maj

Læs her, hvad du har ret til i forhold til arbejdernes internationale kamppdag, 1. maj.

1. maj, Arbejdernes Internationale Kampdag, er ikke en helligdag. Hvis du er ansat i en region, så er det skrevet ind i din arbejdstidsaftale, at du i størst muligt omfang har ret til at holde fri.

 

Det betyder:

 

  • Du har ret til frihed i størst muligt omfang fra dagtjenestens begyndelse til kl. 24.00
  • Du skal ikke afspadsere timerne fra dagtjenestens begyndelse, men blot holde fri med løn, hvis det kan lade sig gøre.

 

Sådan kan du holde fri 1. maj

Hvordan du kan holde fri i ”videst muligt omfang uden at normaltjenesten omlægges” er naturligvis forskelligt fra arbejdsområde til arbejdsområde og om du er på en arbejdsplads med akutfunktion.

 

Der er på mange arbejdspladser kutyme for, at der bliver lagt en mødeplan som sædvanligt, og det i perioden op til 1. maj vurderes, hvor mange der kan få fri på dagen. 

 

Derfor er det vigtigt at I lokalt drøfter hvordan bestemmelserne omkring fri på 1. maj hænger sammen med driften. Det kan fx foregå ved drøftelser på i MED eller på personalemøder.

  

Et eksempel kan være:

 

  • Du arbejder på et område uden akutfunktion og 1. maj falder på en hverdag
  • I aftaler lokalt, at I lægger en normal hverdagsvagtplan med normal bemanding.
  • I perioden op til 1. maj ser I om det er muligt at gå ned på weekend bemanding og dermed give en del af personalet fri.

 

Normaltjenesten må ikke omlægges

Normaltjenesten må ikke ændres pga. 1. maj. Det betyder, at du holder fri med løn.

 

  • Du skal derfor ikke afspadsere
  • Din vagt må heller ikke kun være planlagt med timer indtil kl. 12, hvis din arbejdsdag normalt er længere.

 

Der skal altså være planlagt med det normale daglige timetal, som dermed også medregnes i dit normtimetal. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forhandlingskonsulent Mille Giehm-Reese på mille@radiograf.dk eller tlf. 21 28 28 71.