Højere kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2022

Skatterådet fastsætter hvert år i november satserne for kørselsfradrag for det kommende år på baggrund af et estimat over priserne på det at holde bil.

Som noget helt ekstraordinært har Skatterådet i år dog besluttet at hæve satserne for det indeværende år, fordi stigende benzinpriser har gjort det væsentligt dyrere at køre i bil. 

 

Satserne for kørselsfradraget hæves med 18 øre. Det sker med tilbagevirkende kraft og gælder derfor for hele indkomståret 2022. De nye satser for 2022 er således: 

 

Sats 1 (kørsel mellem 25-120 km): 2,16 kr. pr. km
Sats 2 (kørsel over 120 km): 1,08 kr. pr. km

 

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 km pr. dag mellem hjem og arbejde. Det gælder, uanset hvilket transportmiddel man bruger. Pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

 

Læs mere om kørselsfradrag på Skats hjemmeside her: Skat.dk: Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

 

Befordringsgodtgørelse og zExpense

 

Skatterådet har også hævet satserne for befordringsgodtgørelse fra den 1. maj 2022. Ændringen sker altså ikke med tilbagevirkende kraft. Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil. 

 

De offentlige satser har fra 1. januar 2022 været:

 

Sats 1 (de første 20.000 kilometer): 3,51 kr. pr. km
Sats 2 (efter 20.000 kilometer): 1,98 kr. pr. km

 

De nye offentlige satser, som gælder fra 1. maj 2022 er: 

 

Sats 1 (de første 20.000 kilometer): 3,70 kr. pr. km
Sats 2 (efter 20.000 kilometer): 2,17 kr. pr. km

 

Registrerer man sin befordringsberettigede kørsel i zExpense, er der taget højde for ændringen i den enkelte kørselsmodel. 

 

I zExpense er 2022 nu delt op i to perioder på alle kørselsmodeller. Man skal med andre ord ikke gøre yderligere, hvis man bruger statens satser.

 

Har man derimod én eller flere kørselsmodeller, hvor man ikke bruger statens satser, skal man selv ændre disse, hvis man ønsker at regulere satsen for resten af 2022.