Kvalitet og sikkerhed

Høring over udkast til ny vejledning om sikkerhedsvurderinger i forbindelse med brug af strålekilder

Sundhedsstyrelsen, SIS har i disse dage vejledningen i høring. Vejledningen er lang men overkommelig, mener Radiograf Rådets næstformand, Christian Gøttsch Hansen.

Vejledningen er udarbejdet på baggrund af ny lovgivning på strålebeskyttelsesområdet fra 2018, hvor kravet om en samlet sikkerhedsvurdering blev indført. Den henvender sig til alle, der bruger strålekilder i et omfang, der kræver en tilladelse.

 

Formålet med vejledningen er at formidle anvisninger om udformningen af sikkerhedsvurderinger, herunder:

  • At gennemgå relevante emner i en sikkerhedsvurdering, samt hvordan disse prioriteres på baggrund af en gradueret tilgang.
  • At præsentere konkrete skabeloner, som den enkelte virksomhed kan bruge som hjælp til udformning af en sikkerhedsvurdering.
  • At formidle Sundhedsstyrelsens anvisninger til, hvordan en sikkerhedsvurdering kan udformes, så den lever op til kravene i lov og bekendtgørelser på strålebeskyttelsesområdet.

 
Udkastet til vejledning på sikkerhedsvurderinger i forbindelse med brug af strålekilder er den sidste del af en række høringer som startede for år tilbage med en ændring i Euratom direktivet L13 i 2014. 
 

”Det er alt sammen meget kompleks og svær læsning, som kan være svær at håndtere og forstå i en travl radiografisk hverdag. Så derfor er det med stor glæde og begejstring , at jeg modtog Sundhedsstyrelsen og herunder (SIS) nye udkast til en egentlig vejledning, som vi i Radiograf Rådet i slutningen af februar har til høring hos vores hovedbestyrelse, kvalitets- og Strålebeskyttelses koordinatorer som er udpeget og valgt landet rundt,” kommenterer Radiograf Rådets næstformand, Christian Gøttsch Hansen og fortsætter:
 
”Jeg har læst vejledningen igennem og synes, den er fremkommelig og overskuelig med faktabokse osv.  men også lidt lang. Men i sidste ende er det jo medlemmerne der bedømmer den, så vurder selv når den om kort tid bliver officiel.”
 

Du kan læse den foreløbige vejledning på Høringsportalen ved nedenstående link:https://hoeringsportalen.dk/Hearing?Authorities=Sundhedsstyrelsen