Fagligt
Medlemskab

Hovedbestyrelsen: OK 21 skydes i gang

Torsdag den 16. januar er der fælles HB-seminar i Sundhedskartellet. Efterfølgende samles Radiograf Rådets Hovedbestyrelse til et kort ordinært HB-møde.

Der er to overordnede emner på det fælles møde – Sundhedskartellet i fremtiden, efter at Jordemoderforeningen, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har skiftet hovedorganisation.

 

Det skal drøftes, hvilke visioner de enkelte organisationer har for Sundhedskartellet. Både lokalt og centralt.

 

Efter det er der oplæg og debat, hvor blandt andet Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet, og Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet, bidrager med oplæg og debatter.

 

På det efterfølgende HB-møde vil vi tage de inputs der er kommet på HB-seminaret. Samtidig skal mulighederne for gennemslagskraft på fagets vegne tages op. 

 

Mødet er det eneste møde før hovedbestyrelsen samles til et todages møde i starten af april.