TR

Hvis du får ændrede opgaver, ændrede vagter eller nyt arbejdssted fx ny afdeling/matrikel

Coronasituationen gør, at sygehusene er nødt til at foretage ændringer i dit job. Det kan være, at det er nødvendigt, at du får andre vagter, nye opgaver, flyttes til en anden afdeling eller flyttes til en anden matrikel.

DSR har via Forhandlingsfællesskabet udarbejdet en fælleserklæring med Danske Regioner om, at sådanne ændringer kan ske i perioden med corona. Disse ændringer gælder også for radiografer.

 

Du og din TR skal inddrages i en dialog, og ændringer skal ske på frivillig basis som udgangspunkt. Ændringer kan ikke ske hurtigere end du kan få tilpasset børnepasning m.v., så du kan få dit familieliv til at hænge sammen med dit nye job i denne periode. Du vil blive honoreret med afsæt i gældende overenskomst og arbejdstidsaftale.
Derfor skal du i denne situation:
•    acceptere, at arbejde med andre opgaver uden ændring af fysisk arbejdssted.
•    acceptere at arbejde på et andet område eller matrikel.

Har du merudgifter eller bruger du mere tid til transport, skal du kompenseres for det. Og du skal have mulighed for at blive oplært, hvis du får nye opgaver eller skal arbejde på en ny afdeling/matrikel.
Du bør kontakte din TR eller Radiograf Rådet for at få vejledning i din konkrete situation.

 

HUSK: Registrér dine vagtændringer og tag kopi af de gamle vagtplaner
Corona-situationen har indflydelse på rigtig mange dele af dit arbejdsliv – også din arbejdstid. Men overenskomster og aftaler er fortsat gældende.
Du vil måske opleve at der ændres i din vagtplan – omlægninger, tilkald, inddragelse af fridøgn osv. - og da det går stærkt på rigtig mange arbejdspladser, vil der være nogen af disse ændringer, der først bliver taget hånd om på et senere tidspunkt.
Derfor er det vigtigt, at du registrerer dine vagtændringer. Hvis du ikke allerede har noteret ændringerne, har vi udarbejdet et skema, som du benytte. Skemaet er udelukkende baseret på, at du noterer de ændringer der sker. Du skal altså ikke føre et egentligt månedsregnskab.


•    Skema: Ændringer i vagtplan (word)
•    Skema: Ændringer i vagtplan (exelark)


I øvrigt henviser vi til de daglige opdateringer på DSR's hjemmeside om COVID-19