Kampagne: Din grænse

Din grænse for seksuel chikane er den, der tæller. Din arbejdsgiver har ansvar for at forebygge seksuel chikane.

Hvis du er i tvivl om, hvor grænsen går og hvem der kan hjælpe dig, så gå ind på dingrænse.dk

 

Seksuel chikane på arbejdet er aldrig acceptabelt

  • Der er tale om seksuel chikane, når du oplever, at den seksuelle opmærksomhed er uønsket eller grænseoverskridende. Seksuel chikane er aldrig acceptabelt.
  • Seksuel chikane kan ramme alle, og det kan optræde i forskellige former. Det kan fx være seksuelle bemærkninger, uønsket berøring, sjofle vittigheder, at du modtager porno, eller hvis du uønsket bliver opfordret til sex.
  • Seksuel chikane kan komme fra alle – både kunder, borgere, din chef eller kollega, der opfører sig på en måde, som overskrider din grænse.


Det er din arbejdsgivers ansvar at forebygge og håndtere seksuel chikane

  • Det er din arbejdsgivers ansvar at skabe klare rammer for acceptabel og uacceptabel adfærd.
  • Seksuel chikane kan finde sted på alle arbejdspladser.
  • Er du i tvivl om retningslinjerne på din arbejdsplads, så spørg din chef, din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant en kollega eller HR.


Tal med nogen, hvis du oplever seksuel chikane på arbejdet

  • Føler du, at din grænse er overskredet, er det altid ok at sige fra – men det kan være svært i situationen. Derfor er det vigtigt, at du bagefter får talt med nogen, der kan hjælpe dig.
  • Tal med din chef, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, kollega eller HR, hvis du eller andre har været udsat for seksuel chikane på arbejdet.
  • Er du i tvivl, kan du ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline på 70 22 12 80