Kravudveksling den 15. december 2021

Forud for selve overenskomstforhandlingerne udveksler arbejdsgivere og organisationer overenskomstkrav – altså ønsker til ændringer og forbedringer af den eksisterende overenskomst.

Forhandlingsfællesskabet har nu udvekslet generelle OK21-krav med KL og RLTN. Den 18. december præsenterer parterne kravene for hinanden, hvilket officielt signalerer indledelsen af forhandlingerne på de generelle på det generelle område.

 

Selve forhandlingerne starter først i det nye år og er tilrettelagt, så de forventes afsluttet senest den 20. februar 2021 på RLTN-området. Det er dog ingen garanti, da datoen kan ændre sig, hvis forhandlingerne går i hårdknude.

 

Vores organisationsspecifikke krav præsenteres først den 8. januar 2021 og forhandlingerne ligger senere i processen i forhold til de generelle krav. Det forventes at forhandlingerne begynder den 21. februar 2020.
 

 

Tidslinje

 

December 2020

Forhandlingsfællesskabet udveksler krav med arbejdsgiverne

Vi møder arbejdsgiverne første gang ved kravudvekslingen. Det er startskuddet til selve forhandlingerne, og der er her, at begge sider ridser deres væsentligste krav op.

 

Januar - februar 2021

Forhandlingerne kører

Over cirka to måneder mødes vi med arbejdsgiverne for at forhandle forbedringer. Det er en proces præget af mange og lange forhandlinger, hvor begge sider arbejder målrettet for at sikre sine vigtigste krav.


Ultimo februar 2021

Overenskomstforlig forventes

Hvis parterne bliver enige, så forventer vi, at der ligger en aftale klar i slutningen af februar.

 

Marts 2021

Du skal stemme om de nye overenskomster

Du var med til at fastsætte kravene, og det er også dig, som er med til at godkende de endelige aftaler. De aftaler, som vi når frem til i forhandlingen, bliver derfor sendt til urafstemning hos alle aktive radiografer.