Aktuelt - Forside highlight

Mammografiscreeningerne fortsætter...

Det er nu lykkedes at få et svar fra myndighederne. Mammografiscreeningerne skal fortsætte - forklaringen fremgår af nedenstående svar fra Sundhedsstyrelsen.

Siden nedlukningen af Danmark - af hensyn til at begrænse smittespredning - har landets mammografiscreeningsenheder fortsat haft travlt. Og det har undret både personalet og de kvinder, der trods bekymringer, er mødt frem for at blive screenet.

 

For hvorfor har myndighederne opretholdt screeningen af raske kvinder, når der i resten af samfundet tages drastiske skridt i brug for at undgå smittespredningen?

 

Det har Sundhedsstyrelsen nu endelig givet en forklaring på, i et svar på et utal af henvendelser fra formand Charlotte Graungaard Falkvard om, hvorfor screeningsenhederne ikke er lukket ned?

 

 


Kære Charlotte Graungaard Falkvard

 

Tak for din mail, som Søren Brostrøm har bedt mig om at svare. Jeg beklager, at du først får et svar fra os nu.

 

I Sundhedsstyrelsen er vi opmærksomme på problemstillingen, og kan godt forstå din undren over at screeningsprogrammerne fortsat kører. 

 

En del af aktiviteterne i sundhedsvæsenet er lukket ned på baggrund af begrænsninger i patientrettighederne jf. Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Screeningsprogrammerne er dog ikke nævnt i bekendtgørelsen, og skal derfor fortsat køre, ligesom øvrige aktiviteter på kræftområdet. Vi har ventet lidt med at svare, da vi skulle afklare med Sundheds- og Ældreministeriet om der var overvejelser om at tage kræftområdet med i bekendtgørelsen.

 

Selvom en del aktiviteter i sundhedsvæsenet er reducerede foregår der fortsat megen udredning og behandling af andre sygdomme end COVID-19. Der er således også meget andet personale, der er i tæt kontakt med patienter/borgere. 

 

Der er udarbejdet en del oplysningsmaterialer om forholdsregler mhp. reduktion af smitterisiko (se sst.dk), som I sikkert allerede er opmærksomme på. Når I følger forholdsreglerne, og er særligt opmærksomme på, at hverken patient eller personale har symptomer på COVID-19, er vi i Sundhedsstyrelsen ikke bekymrede ved at screeningsundersøgelserne fortsætter. 

 

Med venlig hilsen
Nanna Læssøe

 


”Jeg forstår ikke tilgangen, men må tage Sundhedsstyrelsens svar til efterretning”, skriver Charlotte Graungaard Falkvard på Radiograf Rådets Facebookside, hvor svaret blev postet tidligere på dagen. 

 

”Det er Sundhedsstyrelsen, der har det overordnede ansvar og derfor er det også deres beslutning. Så selvfølgelig skal den efterleves. Og vi har heldigvis ikke modtaget indikationer på, at enhederne har været årsag til smittespredning”, fortæller Charlotte Graungaard Falkvard. Hvilket hun mener er en bedrift, der skal tilskrives personalets opmærksomhed, årvågenhed og vilje til at agere i uforståeligt land.