Massefyring på Aarhus Universitetshospital

Århus Universitetshospital står over for massive besparelser. Radiograf Rådet er blevet kontaktet og inddraget i sagen. Alle regler er fulgt.

Aarhus Universitetshospital står over for et massivt byggeunderskud på omkring en milliard kroner. Det kommer til at få betydning for røntgen og skanning, hvor der er varslet massive afskedigelser.  

”Radiograf Rådet blev kontaktet allerede den 24. april og alle regler er fulgt. Tillidsrepræsentanterne er en del af processen og medarbejderne er orienteret om, hvad der kommer til at ske. Men det er en utrolig ærgerlig sag, når en planlagt byggeproces fører til en reduktion i nødvendige stillinger. Det er vanskeligt at forestille sig at en sådan reduktion ikke kommer til at gå ud over patienter, medarbejder, arbejdsmiljø og det faglige pres. En så voldsom reduktion vil jo have konsekvenser, ”siger Formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard.  

Afdelingsledelserne på Aarhus Universitetshospital har 30. april 2019 afleveret deres økonomiske handleplaner til Hospitalsledelsen med forslag til, hvilke besparelser der er nødvendige for at den enkelte afdeling kan leve op til sit økonomiske måltal. Og i en nyhed skriver hospitalet selv, at forslagene vil kunne få betydning for servicen overfor patienterne, den faglige kvalitet og hospitalets profil.  

Økonomien på Aarhus Universitetshospital er presset af udgifter i forbindelse med flytning, nedsat operationskapacitet, et 8 procent effektiviseringskrav fra staten, flere sparerunder samt et øget aktivitetspres.  

”Det er potentielt den største massefyring blandt radiografer i min tid som formand og det er klart, at det er noget der påvirker. Jeg tænker selvfølgelig først og fremmest på dem der lige om lidt rammes direkte af besparelserne, men også på dem der skal fortsætte på afdelingen. Og vi vil selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at hjælpe alle vores medlemmer, hvad enten de skal videre eller bliver tilbage ”siger Formand for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard Falkvard.  

DR bringer i dag en artikel om fyringerne, med udtalelser fra Fællestillidsrepræsentant ved Aarhus Universitetshospital Jacob Gøtzsche.  

Du kan finde artiklen her: www.dr.dk/nyheder/indland/aarhus-universitetshospital-skal-spare-en-milliard-pa-mandag-bliver-43-fyret