”Meningsfuldheden i at arbejde i sundhedsvæsenet udtømmes af underfinansiering”

Der er folketingsvalg den 1. november, og sundhed er øverst på dagsordenen. Derfor har Radiograf Rådet sendt tre spørgsmål til alle opstillingsberettigede partier. Læs her, hvad politisk ordfører for Alternativet, Torsten Gejl, svarer.

Af Camilla Beer Arnsberg.

 

Overdiagnosticering er blandt de problemer, der belaster et i forvejen presset sundhedsvæsen - også på det billeddiagnostiske område. Hvordan kan man bruge de sundhedsprofessionelles respektive fagligheder til at imødegå dette problem?

 

”I Alternativet har vi stor tillid til de sundhedsprofessionelles faglighed, og vi vil gerne skabe de bedst mulige rammer for, at denne kan komme mest muligt til udtryk efter devisen tillid før kontrol. Derfor mener vi også, at hvis der er grund til at sætte ind overfor overdiagnosticering, skal disse løsninger komme fra de sundhedsprofessionelle, mens vi som politikere skal være med til at give jer rammerne for at lykkes, som f.eks. bedre tid til mere tilgængelig supervision for yngre kollegaer, sammenhæng i udredning og behandling m.m., som i sidste ende kan føre til færre unødige undersøgelser og bedre patientforløb.”

 

Der er personalemangel blandt sundhedsprofessionelle, og derfor er der også opgaveglidning mellem faggrupperne. Hvordan kan man undgå at gå på kompromis med fagligheden, samtidig med at de nødvendige opgaver varetages?

 

”Når der mangler hænder, er det klart, at det ikke er muligt at levere den samme service, som når der ikke er personalemangel blandt de sundhedsprofessionelle. Når dette er sagt, leverer de sundhedsprofessionelle hver dag på et imponerende højt fagligt niveau. Vi mener, at de bedste til at vurdere jeres spørgsmål, er de fagprofessionelle, som arbejder med patienternes udredning og behandling hver dag, da de ved, hvilke opgaver de føler sig trygge ved at uddelegere, og hvilke opgaver som ikke kan uddelegeres, da dette vil medføre nedsat kvalitet af udredning og behandling af patienterne.”

 

Hvad bør være det væsentligste redskab i løsningen af fastholdelses- og rekrutteringsproblematikken i sundhedsvæsenet og til velfærdsuddannelserne?

 

”Vi vil meget gerne lytte til, hvilke løsninger de sundhedsprofessionelle ser under de nuværende rammer, samtidig med at vi vil arbejde på at forbedre sundhedsprofessionelles arbejdsvilkår, herunder arbejder vi for at indføre 30 timers arbejdsuge og færre daglige patientkontakter for den enkelte medarbejder.

 

I Alternativet mærker vi, at mange mennesker ønsker at arbejde med mennesker og hjælpe mennesker. Det er dybt meningsfyldte jobs, som sundhedsvæsenet tilbyder. Meningen er imidlertid blevet udtømt af det alt for længe underfinansierede sundhedsvæsen, som har trukket for store veksler på de engagerede ansatte. For mange ledere i sundhedsvæsnet tænker fortsat i besparelser fremfor i udvikling, og den kultur skal vi have vendt.

 

I Alternativet mener vi, at det er politikernes ansvar at sørge for ordentlige rammer, inklusiv 30 timers arbejdsuge og et mindre antal daglige patientkontakter for den enkelte sundhedsmedarbejder igennem prioritering af sundhedsvæsenets opgaver, så det svarer til de midler, som er til rådighed for at løse disse. I stedet for i dag, hvor den ubalance har vokset sig for stor. Vi tror derfor på, at den bedste måde at rekruttere og fastholde gode medarbejdere er hurtigst muligt at få etableret anstændige arbejdsforhold for de ansatte”.