Aktuelt - Forside highlight

Ny fælles tilkendegivelse om covid-19 situationen på det regionale arbejdsmarked

Covid-19 situationen er stabiliseret. Parterne er derfor enige om, at man i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet drøfter løbende arbejdssituationen som følge af covid-19. Parterne konstaterer, at arbejdssituationen har været og stadig er anderledes end under normale omstændigheder grundet covid-19.
Parterne konstaterer imidlertid også, at omfanget af covid-19 indlagte er stabiliseret, at samfundet på ny er ved at genåbne og at aktiviteten i sundhedsvæsenet øges på områder, hvor der i en periode
har været reduceret aktivitet.
Parterne er derfor enige om, at man i forhold til planlægning af tilstedeværelse af medarbejdere kan vende tilbage til almindelige planlægningsperioder og fremmødeplaner og fortsat efter gældende overenskomster og aftaler.

Det betyder også, at den fælles tilkendegivelse af 17. marts 2020, som parterne udsendte, ikke kan bruges i den nuværende situation. Den fælles udtalelse af 17. marts havde særskilt fokus på
den helt ekstraordinære og akutte situation sundhedsvæsenet stod med i forbindelse med regeringens nedlukning og etablering af det nødvendige beredskab mv. som følge af covid-19. Parternes nye fælles tilkendegivelser afspejler således den aktuelle situation.
Parterne er enige om, at såfremt der opstår en situation, hvor behandling af covid-19 udvikler sig hurtigere end det er muligt at tage højde for i planlægningen, så vil parterne optage fornyede drøftelser med henblik på at aftale grundlag for tilpasninger af arbejdssituationen hertil.