Ny rapport: Der vil mangle 500 radiografer i 2032

En ny fremskrivning, som COWI har udarbejdet for Radiograf Rådet, afdækker manglen på radiografer for de næste 10 år.

Af Camilla Beer Arnsberg, kommunikationskonsulent 

 

Det er et problem for både patienter, personale og samfund, når der mangler radiografer. Derfor tager Radiograf Rådet det også alvorligt, når det fra adskillige steder i landet lyder, at der er problemer med fastholdelse og rekruttering, og at stillingsopslag i stigende grad står hen uden ansøgere. 

 

Det er på baggrund af denne problemstilling, at Radiograf Rådets hovedbestyrelsen i sommeren 2022 besluttede at få udarbejdet en fremskrivning af udbuddet af og efterspørgslen på radiografer frem mod 2032. Du finder rapporten i bunden af siden. 

 

Analysebureauet COWI står bag den rapport, der netop er udkommet, og som tegner et klart billede: Manglen på radiografer vil fortsætte og stige. Mere præcist spår analysen, at der i 2032 vil mangle 505 radiografer på landsplan. 

 

“Rapporten bekræfter, hvad vi også har fået at vide fra afdelingerne: at der er en reel mangel på radiografer,” siger næstformand i Radiograf Rådet, Christian Gøttsch Hansen. 

 

Fremskrivningen er udarbejdet på baggrund af et såkaldt historisk scenarie, hvor man udregner den fremtidige mangel ud fra den udvikling i udbuddet af og efterspørgslen på radiografer, man har set i de seneste 10 år. 

 

På Radiograf Rådets uddannelsestopmøde den 20. september 2022 løftede Radiograf Rådets formandskab for konklusionen i fremskrivningen, da fremtidssikringen af radiografuddannelsen og -faget blev drøftet. 

 

“Hvis vi skal gøre os forhåbning om at undgå det scenarie, som rapporten fremsætter, er det et klart behov for at få uddannet flere radiografer eller finde andre løsninger eller delløsninger på udfordringerne,” siger Radiograf Rådets formand, Charlotte Graungaard Falkvard. 

 

Den 20. marts 2023 afholder Radiograf Rådet derfor anden etape af uddannelsestopmødet, hvor alle interessenter igen inviteres til at bidrage til debat og løsninger. Flere informationer om tid, sted og tilmelding følger på Radiograf.dk. 

 

“Vi er et stærkt fællesskab, og jeg tror på, at vi kan være med til at pege på nogle af løsningerne. Så jeg ser frem til, at vi sammen kan arbejde videre med problemstillingen om radiografmangel,” siger Charlotte Graungaard Falkvard.

 

Se rapporten her.