Nye "skæve" og større bøder på vej

Arbejdstilsynet har forhøjet bødetaksterne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. De nye takster gælder for overtrædelser fra den 1. september 2021.

Arbejdstilsynet har som led i arbejdsmiljøforliget fra 2019 endnu en gang forhøjet bødetaksterne for virksomheder, der overtræder arbejdsmiljølovgivningen.

 

Seneste bødeskærpelse trådte i kraft 1. januar 2020, da bødesatserne for ulykker med alvorlige personskader eller dødsfald samt gentagne overtrædelser blev senest skærpet, ligesom der blev indført gebyr for opfølgende tilsyn.

 

Nu er det grundbøden, der stiger
Det i forvejen komplicerede regnestykke bliver desværre ikke nemmere at gennemskue, når der tages udgangspunkt i to skæve beløb på henholdsvis 24.600 kr. og 44.600 kr., mod de tidligere gældende grundbøder på 20.000 kr. og 40.000 kr.

 

Den samlede bøde vil udover grundbøden fortsat bestå af takster for skærpende og særligt skærpende omstændigheder og forhøjes procentuelt alt efter virksomhedens størrelse.

 

Ændringen af grundbøderne gælder for overtrædelser begået fra den 1. september 2021 og fremefter.

 

Du kan læse mere på arbejdstilsynets hjemmeside her.