Aktuelt - Forside highlight

OK21: Forligsinstitutionen stiller mæglingsforslag til parterne

Forslaget, der skal godkendes af parterne ved urafstemning under forligsmandsloven, udskyder den varslede strejke, der i tilfælde af et ”nej” tidligst kan træde i kraft den 19. juni.

Forligsmand Lise-Lotte Nilas har i dag, tirsdag den 18. maj, fremsat mæglingsforslag, der omfatter fornyelse af overenskomster og aftaler indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd og omfatter Radiograf Rådet.

 

Radiograf Rådets hovedbestyrelse er præsenteret for mæglingsforslaget og samles senere på ugen for at tage endelig stilling og komme med deres anbefaling til Radiograf Rådets stemmeberettigede medlemmer.

 

Mæglingsforslaget skal sendes i urafstemning under forligsmandsloven og resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort mandag den 14. juni 2021 kort efter kl. 12.00.

 


Strejken udskydes
Under forligsmandsloven kan en evt. konflikt tidligst starte 5 dage efter at parterne har taget stilling til en fremsat mæglingsskitse fra forligsmanden. 

 

Dermed kan den strejke, der var varslet til at start den 21. maj. nu tidligst træde i kræft den 19. juni, i tilfælde af at det forkastes ved et ”nej”.

 

Mæglingsforslaget kan læses her