Medlemskab
Aktuelt - Forside highlight

Påmindelse om deadline for kandidatur til posten som formand og næstformand

På lørdag den 11. juli kl. 12:00 er det sidste chance for at melde sit kandidatur til de ledende poster i Radiograf Rådet og dermed til formandsvalget, der har været bekendtgjort i Radiografen i både maj og juni.

I løbet af 2020 skal der i overensstemmelse med Radiograf Rådets love § 17, stk. 2., afholdes valg til posterne som Radiograf Rådets formand og næstformand.

 

Valget har været bekendtgjort i Radiografen i maj under Kort Nyt og juni, i forbindelse med bekendtgørelsen af Radiograf Rådets kongres, der afholdes den 3. oktober 2020.

 

Og på lørdag, den 11. juli 2020 kl. 12:00 er det altså sidste chance for at melde sit kandidatur.


Posterne som henholdsvis formand og næstformand følger kongresperioden og ALLE aktive medlemmer i Radiograf Rådet kan stille op. 

 

Formand og næstformand vælges for 3 år ad gangen og der er separat valg til hver post. Derfor skal man melde sit kandidatur til enten den ene eller den anden post. Man kan også melde sit kandidatur til begge poster.

 

Anmeldelse af kandidatur til enten formand eller næstformand skal være sendt til Radiograf Rådet på mail (kontakt@radiograf.dk) senest 12 uger før afholdelse af kongressen, dvs. lørdag den 11. juli kl. 12:00.

 

Hvis der er flere kandidater til en post, foretages der valg ved urafstemning blandt alle Radiograf Rådets studerende og aktive medlemmer.

 

Du kan læse mere om formandskabssposterne i Radiograf Rådets love §18.