Medlemskab

PKA Generalforsamling

Den årlige generalforsamling blev afviklet den 29. juni 2020 efter 2 udsættelser på grund af Covid-19. Afviklingen skete elektronisk med deltagelse af 95 delegerede. Radiograferne har 5 pladser hvoraf 3 deltog.

PKA kan levere en præcis styret og professionel generalforsamling, også når det skal være på en elektronisk platform. Normalt møder ca. 150 deltagere op til en generalforsamling incl. bestyrelsen og ansatte. Og med et godt forarbejde kunne arrangementet afvikles virtuelt med næsten samme antal deltagere uden problemer.

 

I beretningen blev det fastslået at PKA fortsat står solidt med et særdeles godt afkast i 2019, og er dermed kommet nogenlunde gennem den første del af Covid-19 krisen.  De 5% afkast til medlemmerne opretholdes.  PKA presser virksomhederne til at fremme CO2 nedbringelse og har af Verdens Natur Fonden 5 år i træk modtaget prisen for ”Danmarks bedste klimainvestor”.

 

På generalforsamlingen blev der, som sædvanligt, brugt meget tid på at diskutere boliger som PKA investerer i samt lejefastsættelse.  PKA skal iflg. loven holde huslejen på markedsniveau og sikre medlemmerne bedst muligt afkast.

 

Af forslag der blev vedtaget kan nævnes:  Offentlig seniorpension sidesættes med offentlig førtidspension, hvilket gør at pensionskassen fremover kan give ydelser til disse.  

 

Der var valg af medlem til bestyrelsen og til suppleantposten. Til sidstnævnte stillede Radiograf Karina Frölich op, men blev ikke valgt. Trods kun 3 radiografer i forsamlingen modtog hun knap 30 stemmer, men det var desværre ikke nok til posten.

 

Formand for PKA´s bestyrelse Stephanie Lohse lukkede generalforsamlingen med at rette en særlig tak til Karina Frölich og det arbejde hun indtil nu har gjort for PKA.  PKA’s bestyrelse håber på hun fortsætter hendes meget aktive arbejde som delegeret.