Praksis for journalføring kortlagt

Som sundhedsperson kan det være svært at huske alle kravene til en patientjournal. Derfor har Styrelsen for Patientklager udarbejdet den første praksissammenfatning om emnet.

Praksissammenfatningen kan bruges som et opslagsværk for sundhedspersoner, der er i tvivl om praksis på et bestemt område inden for journalføring.

Den er baseret på en lang række konkrete cases, der viser vores praksis inden for emner som bl.a.:

 • journalføringspligt- og ansvar
 • krav til patientjournalen
 • patientjournalens indhold
 • journalføring af information og samtykke
 • rettelser i patientjournalen
 • opbevaring og videregivelse
   

Læring af klagesager
Formålet er som navnet antyder at samle praksis på området og dermed også bidrage til læring af klagerne.

Det kan være relevant for flere: ”Vi håber, at praksissammenfatningen kan bruges som opslagsværk af læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, der er usikre på, hvad der skal dokumenteres i journalen, eller hvad normen er på et bestemt område,” siger kontorchef Søren E. Stidsen fra Styrelsen for Patientklager og tilføjer:

”Den selvfølgelig også kan være en hjælp for patienter eller pårørende, der overvejer at klage, da sammenfatningen viser normen for journalføring på en række områder gennem helt konkrete cases”.


Emner matcher bekendtgørelsen
Praksissammenfatningen er bygget op efter journalføringsbekendtgørelsens afsnit og bestemmelser.

Den kommer dermed rundt om eksempler inden for bl.a.:

 • journalføringspligt- og ansvar
 • krav til patientjournalen
 • patientjournalens indhold
 • journalføring af information og samtykke
 • rettelser i patientjournalen
 • opbevaring og videregivelse


Sammenfatningen er baseret på afgørelser truffet i perioden maj 2019-november 2020.

Du kan læse mere og downloade praksissammenfatningen på styrelsens hjemmeside.