TR

Principiel dom: Arbejdsgiver skal efterbetale forkert udbetalt løn

Lønmodtagere har ret til efterbetaling i op til ti år, hvis arbejdsgiveren har udbetalt forkert løn. Det viser en principiel dom i Arbejdsretten om en kommunalt ansat, der var blevet indplaceret forkert.

”Afgørelsen vil få stor betydning for lignende sager”, siger chefjurist i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Peter Nisbeth.


”Arbejdsretten slår fast, at man som lønmodtager ikke skal straffes økonomisk for ikke at opdage, at man er forkert indplaceret i lønsystemet. Sagen viser, at selv offentlige arbejdsgivere kan lave fejl i lønudbetalingen, og at det kan være meget vanskeligt for lønmodtageren at gennemskue. FH anbefaler derfor, at man får tjekket hos sin fagforening, om man får korrekt løn,” siger Peter Nisbeth.


Afgørelsen fastslår, at en medarbejder har ret til at gå ud fra, at den løn, der udbetales fra arbejdsgiver, er korrekt. Så hvis man har modtaget for lidt i løn pga. en fejl fra arbejdsgivers side, uden at opdage fejlen, så har man stadig krav på efterbetaling – og kravet forældes først efter 10 år.


Kommunen, som blev støttet af KL i Arbejdsretten, mente, at den kun skulle efterbetale fem år tilbage i tiden, fra kravet blev rejst. Men fik altså ikke medhold i den kortere forældelsesfrist.

 

Læs mere på FH's hjemmeside